Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y GWYLIEDYDD, IONAWR, 1831. ■ ■ AR AMRYWlOL ENWAU DUW YN Y BIBL. Mr. Gwyliedydd—Ym mhlith ỳr afrifed Fiblau a gyhoeddir ym líihob iaith yn yr oes frwdfrydig hon, ni thynodd un fy sylwad yn fwy egnioi na'r Rhan gyntaf o Fibl Saesneg wythblyg, a gyhoeddwyd yn nechreu y llwyddyn hon (1830). Cyfîeithiaf ci ditl fel y canlyn — " I" Bibl Cyssegr-lân,yn ol y ** Cyjieithiad modnrdodig, oddieithr *' V cy,flëad or Enwau gwreiddiol " Hebreuidd yn lle y geiriau Saes- " neg LORD a GOD" (neu, yn Gymraeg, yn lle y geiriau AR- GLWYDD a DUW.) Rhaid i mi gyfaddef i ryw achreth fy nhreiddio ar y golwg cyntaf, gan ofni bod rhyw neidr yn Hecbu yn ngwraidd y meillion; ond cefais fy hybu yn ebrwydd drwy yr hyfrydwch o ganfod mai llafur un o ífyddlon weision Crist ydoedd; ac mai rhai o fwriadau penaf y Cyhoeddwr oedd—argy- oeddi plant Abraham yn ol y cnawd, bod eu Messiah hwynt M'edi ymddangos yn wir, yn han- fod Iesa o Nazareth;—ac hefyd gadarnhâu mabanod yn Nghrist, drwy ddangos yn dra eglur bod yr Fnwau ysgrythyrol yn yr iaith wreiddiol, y rhai a gyíieitbiwyd i ni yCymry yn ARGLWYDD a DÚW, yn llewyrchu goleuni ys- blenydd ar swyddau a phriodoi- IONAWK, 1831. iaethau gwahanol y Tad—y Mab •-• a'r Yspryd"Glân. Oddiar y grediniaeth uchod, meddyliais na byddai cyfieithiad o raì o resymau y Cyhoeddwr yrn mhlaid ei orchwyl, a'i eglurhâd o'r Enwaù Duwfol flebreaidd, y'mha rai y rhyngodd bodd i'r Goruchaf wneyd ei Hun yn adnabyddus i'w greaduriaid o ddynolryw, yn an- nerbyniöl gan ddarllenyddion un- iaith y Gwyliedydd : a dyma hwynt at eu gwasanaeth. Keseph yw yr enw a gymmerodd y Cyhoeddwr arno^ cymmeraf iinnau yr enw Morgan. RHAâLITB:. Y Dadguddiad y rhyngai bodd i JEHÖVEH ei wneyd yn ei gyhh ei hun, sydd trwy enwan darluu- iadol o'i anian a'i hanfod, a chyf- addasol i'r ddull y derbynia y meddwl dynol wybodaeth a chyfar- wyddyd. Ai nid yw* gan bynny, yn beth o'r pwys mwyaf, bod, yn lioll gytìeithiadau y Bibl, i'r Enw- au Hebreaidd gaeí eu cadw, trwy ba rai y gwelodd JEHOFEH ALEHIM yn dda wneuthur ei Hun yn adnabyddus? Yn ys- grythvrau yr Ilen Destament dy- nodir"jEHOVEH ALEHIM, y Rhai Sanctnidd, trwy enwau gwa- hanryw, sef ALEH y TA D—AL y Mab—a RUACII yr Yspryd G lân, y rbai a arwyddant yr hyn a elwir genym ni Hanfodau (persons)—gau