Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

?9<i4>uraa ©enaîjol At \Wasanaetfr. Cyfranwyf Wythnosola Misolat Gymdeithas Genadol yr Eglwys. Rhif. I. Miiwrtìi, 183C