Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

GWYLIEDYDD; , SEF, J(f CYLCHGRAWN O WYBODAETH FUDDIOL, ER BUDD I'R CYMRO UNIAITH. TAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR EGLWYS SEFYDLEDIG. LLYFIt I. íf Yn Wyliedydd y'th roddais i dŷ Israel." Ezec. xxxiii, 7, ÉMBM ■■■Si Wèê .11 s1§éi^M <m™% gg««çSl^ä BALA: ARGRAPHEDIG GAN ROBERT SAUNDER&ON, 1823. :?