Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

/ ; BEIRNIAD CYHOEDDIAD TEIMISOL, EE EGLUBO ẅtjŵtiriiẅjj, ŵla^lMaeifî, îtotjtòîaeíl;, ©221ElI3FO>5S>, BAN OLYGIAETH Y I'AItCTIEDlaiON JOHN DÁYIE8, Abbeaman, WILLIAM EOBEETS, Áthraio leithyääol Cohg Alerlionääu, LLYFR I. LLANELLI : .EGEAÍÎWÎD GAN EEES A WILLIAIMS, 1880,