Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y BEIRNIAD: CYHOEDDIAD TRIMISOL Elt EGLUHO X-°- GWYDDORIAETH, GWLADYDDIAETH, îlnujìiuiurtji u Cfirrfijìiìi. DAN OLYGYDDIAETH Y PARCH, JOH¥ DAVIES, ABERAMAN, a'k PABCH, WILLIAM ROBBRTS, AIHBAW IEITHYDDOL COLEG ABEÄHONDDÜ. LLYFB IV. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-FARCHNAD. 1863.