Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

«C*'3* ^^4) \>v V<=0 / <.*; $ on " Blodaü tb Oes a'b Ysgol" is 8 cts. per qnarter, in advance. ÈP* Rhif. 1.] IONAWR, 1874. [Cyf. ni. AT WASANAETH IBÜ1ÎÎ0W© ©Y1REI6 ABSBIOA. GYHOEDDBDIG GAN W. APMADOO A T. SOLOMON GRIFFITHS, UTICA, W. Y. 0^5T3Sr"W"5röI-A.ID. Tudal. AtebiadlWeddi...... ............ 9 YGofyniad Pwytfcaf.............. 10 Coéden Addysg............ .....11 Bágail ac Wyn yr Ysgol Bul:..... 12 Saeth Angau...................... 13 Dywediadau y Patriarch B. Thomas 14 RheW.............................. 14 Grym Arferiad.....................15 PlentynyMorwr...,............. 17 Llofflon o'r Pwlpud................ 18 Yr Ieen yn Ngardd Gethsemane.... 19 Gwerth Gwsddl Plant..............20 Nellie Dlawd a Choiledig, a'i Har- weinrdd.......................... 21 Tudal. Y Deg Gorchymyn-----............. 22 Gwin ar y Bwrdd—Ergyd Ofnadwy. 23 Holwyddoreg Ddirwestol..........24 Ty bacco............................24 cŷnorthwy'r Efrydydd.............25 Tasg i'rPlant........ .............«7 Llinellan ar ol Mrs. Mark Jones.... 28 Sulyn Marqnette, Mich............ 29 Cân Mosea............. ..........81 Llithiau Esboniadol ar Epistol Iago, 83 Crist yn ei Ogoniant................ 86 Ffeithiau G werth sylw.............37 Dyddanion............,............ 39 Ton—Ymaith ffodd y îloeon Brudd 40 ÜTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANTGE BUILDINGS. 1878.