Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Postao-e on " Blodau ye Oes a'k Ysgol" is 3 cts. per quarter, in advance Rhif. 7.] GORPHENAF, 18T4. [Cyf. m. C^MOEBJDIAB MISOL AT WASANAETH CYHOEDDEDIG GAN W. APMADOC a T. SOLOMON GRIFFITHS, UTICA, N. Y. --------. ♦ . » >-------- OYNWYSIAD. Tu dal. " Llin yn Mygn".................. 201 Y Ser............................. 203 Dadl Fer, Briodol i'w Hadrodd yn Nghyfarfodydd yr Ysgol Sul .... 20Í YTeulu ..................... 206 Pleserau yr Addysgydd..........208 CariadNefol........ .......... 208 Cyngor Taliesin Ben Bardd....... 209 Y Gweddnewidiad................ 209 Yr Wydd a'r Wyau Aur..........212 Ymson........................... 213 Rhai o Ddywediadau y Diweddar Barch. Thos. John, o Gilgeran .. 214 Tn dal. Anerchiad i'r Plant .............. 214 Y Dyn Geirwir................... 216 John Halifax, Gwr Boueddig..... 217 Anhawdd rhoddi Hen Delynau___ 221 Gwcrth Esiampl Dda..............221 Pregeth Aníîyddiwv i For-Ladron, 223 T Brenin, yr Esgob, a'r Amaetli- wr............................. 224 Chwedl i Blant.................... 225 Anfarwol Ddyn................... 229 Chwedl Hindwaidd............... 230 Ton—O Dewch o un Fi-yd......... 231 Dyddanion........................232 ÜTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD EXCHANGE BUILDINGS. 1874.