Symud i'r prif gynnwys

Y WENYNEN. 73 Alt GYMHWYSDERAU GWEINIDOGAETH YR EFENGYL. Gan ein bod yn bwriadu gwneuthur sylwadau lled fanwl ar'arferion, ac ansoddau crefyddol, moesol, a llëenyddawl Cyinru yn yr oes lion, o bryd i bryd ar du-dalenau j Wenynen ; tybir mai priodol dechrcn gyda 'r corph *ueu urdd sydd fwyaf pwysfawr ac elfeiihiol ar wyneb-ddull moesol pob gwlad, sef, y weinidogaeth grefyddol. Fcl rhaglith i ein crybwylliadau ar amgylchiadau y swydd hou yn Ngbymru, detholusom y sylwadau canlynol o waitli awdwr rhagorol yn yr iailh Saesouig. "Cyfranu gwirionedd moesol a chrefyddol ydyw yg-waitli mwyuf pwysfawr a ymddiriedwyd i ddyuion. Daclh íWab Duw i'r byd, nid i ffurfio cyfreilhian t deyrnasoedd, uid i lywio byddinoedd, nid i eistedd ar deyrn-gadair frenhinawl yr lioll fyá; ond i sylfaenu y grefydd Gristionogo), ac i sefydlu llywodrueth gwirionedd a sauctciddrwydd yn eneid- iau dynion. Prif ddiben y natur ddynol ydyw dadguddiad dyledswydd, rhinwedd, duwioldeb, rhagoroldeb, uiawrcdd nioesol, gogouiant ysprydol; a'r liwn a lufurio yn eíieilliiol er y rhai hyn, sydd yn cyd-weilhio a l>uw, >n n^waitli ardderchoccaf Duw, Y weinidogueth Grisiiuuoguwl, gau hyny, gwrthddrych yr hon ydyw iaehawdwriaeih a gwell- hàd dynolryw, a'r hon i'r diben bwn a arjugir âg arfau o natur a gallu dwyful, a haedda ei rhesiru "y'n mlililh or- dinhadan mwyaf daionus y Goruchaf, a gorchwylion inwyaf aurhydeddus dynion. Dylai gweinidog yr efengyl, bob amser sylwi ar arwydd- ion, nodweddiad a phriodoliaethau ueillduul yr oes i ba un y perthyua, ac addusu ei Weinidugaeth i'w huiigiienioii a'i gofyniadau. Yn bresennol, cynnygiaf ,<i»lyricd prif nodweddiudau yr oes bresennol, a'r eíl'ailh u ddyleut *>uel ar bregethwr Cristionogol. Y rnae cyflwr y byd, a'i gydmaru A'r hyn a fu, yn dra goleu, ac yn gofyn gweinidogacth oleu. Nid \ imtdeiigys íbd yn angenrheidiol profi, y dylui addysgiadau oni^.uul gael eu cyfranu, gau ddyuiou sydd, o*r hyn lleiaf, \ .; ulhi cyd-gerdded neu gadw i fynu i olcuni gwybodaei|.,i <i yr oes yn mha un y inaént yn byw. Y mae rhai yumdrmlhiuii ysgrythyrol, er hyoy, yn cael eu gŵyrdrui i bruíi, i»11' gweiuidugaeth annysgedig yw yr hon y mae yr Argl>■»<iJ