Symud i'r prif gynnwys

Y WENYNBN. 9! AR GYMHWYSDER*^ GWEINIDOGAETH YR I*Í^VGYL. (Pathadi. LdalenM.) "Yn 2il, Y mae yr oes hon yn gofyn nid yn unig gwein. idogaeth oleu, ond hefyd ddÙriful ac egn'ìul:—y mae yn oes o ddifrjfwch a chyffroad. Y mae dynion yn teimlo ac yn ineddwl gydâ mwy o egni nâ chynt. Canfyddir hefyd nad yw boneddigeiddrwydd a dysgeidiueth, fel y tybia rhai, yn anghysson â phurdeb teimladau; acygall y deall gynnyddu heb wanycbu na chysgodi y galon. Yn awr, dylid cyfranu gwirioneddau crefyddol mewn dull yu cyfateb i yspryd a nodweddiad ein hoes. Y mae dynioo yn caru cyffroad, a rhaid cyfleu gwirioueddau crefyddo! mewn dull inwy effro. Dylid dangos eu bod nid yn unig yn cyfateb i ac yn apelio at y deaJI, ond hefyd yn treiddio at ac yn gweinyddu i deimladau uwchaf a dwysaf y natur ddyuol. Ni ddylid eu pregethu yn unig yn ol manwl. byugciausychlydachoo^ddysgedigduwinyddiaethyrysgol- ion; ac ni ddylid eu harddangos yn ngwisg ysgafn araelh. yddiaeth gelfyddydaidd, mewn teleidrwydd ymadrodd, brawddegau mcsuredig, gydù rhyw orwychedd difias, >c ar dduil rhyw dlws draethodau gweiniaid. Na; rhaid iddynt ddyfod o eii;ion yr enaid yn iaith argylioeddiad í difrif, a theimlad dwys. Ni oddef dynion gellwair â hwynt yu awr. Gwrandawant yn ddiamynedd ar faterion mawr- iou yn cael eu trin mewn dull marwaidd a digyffro. Yo y futh oo8 u hon, dylai difrifoldob fod yn uodwüddiad/ weinidogaeth; ac wrth hyn, muddyliaf, uid llais uwch nmi ystum mwy egnîol; ni feddyliuf addurniadau araethyddul; ond teimlad acystyriaeth dwys fod crefydd yn fateroddir* fawr bwys a chanlyuiad, a plieuderfyniad difrif i wneuthui ei gwirioneddau yii deiinladwy gau ereill. 1 gyfaddasÊ i'r fath oes dylai gweinidog gyfranu gwirioneddau crefydd, nid yn unig fel ffrwyth ei rcsymiadau, ond fel materioi profíadoi—gydâ 'r nodweddiad annhracthol hwnw o sylw* edd, bywyd a gallu, sydd yn cyd-fy ned â gwirioneddaui dynir o galon dyn ei hun. Dyltm siarad am grefydd fel peth ag yr ydym yn ei hadnabod ein hunaio. Dylid dys- grifio ei goruchwyliaethau,ei hymdrechiadau,eiilawenydd, a'i gofídiau, allau o'n hanes profiadol ein hnnain. Dyiai y bywyd a'r teimlad a ddymunem gyfiêu, fod yn gadarn yn ein myuwesau ein hunain. Dyma unig ac anftaeledi;;