Symud i'r prif gynnwys

Y WENYNEN. lGö AM DREFNIADAU CREFYDDOL YN NGHYMRU. 6an eich bod wedi caniatâu lle i'rn sylwadau ar addol- iad cyhoeddus yn eich rhifyn diweddaf, cyraeraf yr hyf- dra i ysgrifeuu atoch eilwaith, gau ddibynu ar eich eofn- dra gwladgarawl a diduedd i'w gosod ger bron y Cyrnry. Chwi a wyddoch fud gan bob un o enwadau crefyddol Cyniru, gyhoeddiadau njisol priodol iddynt eu hunain, megys, y Gwyliedydd i'r Eglwys, y Dysgedydd i'r Au- ymddibynwyr, y Drysorfai'r Trefuyddion, &c, oud gan íbd y rhai'n dan awdurdod bersonol *' y galluoedd y sydd" yn mhob cortT, ofer fyddai ceisio eu hargyhoeddi o gamarferiad o swyddau, neu o eisiau diwygiad yn eu trefniadau, yn eu cyhoeddiadau eu hunain, ac yn enwed- ig gan, fel y roae yn alarus sylwi, fod y meddiant o awdurdod anghyfrifol mewn pcthau crefyddol, yn ym- ddangos fel pe bai yu maethu ysbryd Toriaidd a gwrlh- ddiwygiadol yu y rhai a'i meddianuout. Pa uu bynaga oddefír fod yspryd diwygiol, ac ymwrthodiad â heu osodiadau yn gymeradwy ai peidio ynddo ei hun; eto rhaid i hawb addef, pan gymero cyfuewidiad neu ddiw- ygiad le mewn rhyw ran o osodiadau neu o ddeiliuid a gwrthddrychau uurliyw gyfundeb wladwriaetiiül neu eglwysig, fod yu rhaid i'r gweddill ymaddasu i'r cyi- newidiad, ac ymgymmodi i gyd-ddiwygio, neu fe i'ydd yr anghyfartalrwydd a'r pleidgarwch a gaulyna yu sicr o beri ymraniad yn, os nid llwyr ddinystr i'r gyfuudeb oll. Ychydig iawn o sylw sydd anghenrheidioi i ganfod fod cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lle yn ngwyneb- ddull trigolion Cymru er pan ddygwyd Cristionogrwydd gyutuf i'r wlud, a luwy o lawcr er pan ddechreuodd Anghydtìfurfíaeth ílodeuo o'i mewn. i mue y luwyuáud o freintiau crefyddol wedi peri i foesoldeb a rhiuwedd gynnyddu, ond nid yu unig hyny, y niae gwybudaeth o bob math wedi cynnyddu—goleuni meddyliol wedi tywynu i froydd Cymru o bob cwr, ac ur bob poth—y mae ieueuctyd yr oes hou yu gymuiut eu cyrhucddiaduu a heuafgwyr a dysgawdwyr yr ues a aeth heibio, ac y mae