Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 85. Pris Qch. DIWYGIWR. AAVST, 1842. I " YR EIDDO CÄSAR 1 C«SAR, a'r EIDDO DUW I DDUW." CYNNWYSUD. COFIANT William Jor.es, Llanilar, Corcdigion 229 THAETHODAU, &c. Cyfeillgarweh.................. 231 Y Damweinfyda Breuddwyd Hafed 232 Yrafresvmoldebo dyngu a rhegu.. 237 Cofn Coed-y-Cymm'ar, TerfysgTre- degar, a Chy fundeb Mynwy .... 210 CefnCoed-y-Cymmar .......... 242 AtyGolygydd................ 244 CONGL YR ESBONIWR. Marc 7,10—12...........;V. .Y 845 Atebion...................... 247 Dychymmyg.................. 247 BARDDONIAETH. Beth'By'n hardd................ 248 Ar farwolaeth merch rinweddol .. 248 Dyoddefiadau a lawn Crist ...... 248 Yrellyu ...................... 248 Erayn........................ 248 Anffyddiaeth.................. 249 Ymson Cato .................. 249 HANESION CARTREFOL. Urddiad...................... Cyfarfod Chwarterol y dosparth goillewinol o Forganwg........ Cyfarfod aehlysurol Libanus .... Cyfarfod blynyddol Llanidloes.... Cymmanfa Mon................ Agoriad Capol Newydd Noni .... Cyfarfod Sion, Mon ........:... l'lant yn y golwg .............. Cyfarfod T«.................. Gwledd I roraidd................ Cynnydd Annibyniaeth.......... Cymdcithas newydd............ 259 TRYSORFA YR YSGOL. Dosbarth Coed-y-Cymmar ...... 253 Castell Newydd...............253 Rama, Llandefeiliog............253 Adulam, Tredegar.............. 253 Ysgol Hope Chapel, Newton......253 Cyfarfod undeb YsgoUŷj^ dosbarth uchaf Mynwy........iÿ. ...... 253 Y Genadiaetu .......;.;.......254 Y SENEDD. Tŷ vr Arglwyddi .............255 Tý y Cyffredin................ £05. Y DRETH EGLWYS. Brongwyn Z£ 256 Caledi yr umseroedd "..;.«....... 257 Cynnygiad etto at fy wyd y Frenines 257 Geseüigaethau..............257 Priodasau....................258 Marwolaethau...............258 HANESION TRAMOR. Ffrainc........................ 258 Italy.......................'... 258 America...................... 258 China........................ 259 India ........................ 259 MANION. Dygwyddiad galarus............ 259 Rhybûdd etto.................. 259 Ficer Gidaey a'r Trefnyddion Wes- leyaidd .................... 259 Newyddiaduron................ 260 Tân dychrynllyd .............. 260 Arglwydd Batemau.............. 260 Adolygiadau................... 260 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAYID REES A JOHN THOMAS; Ac ar werth gan HUGHES, ST. MARTIN LB GRAND, LLUNDAIN î A PUGH, LLYNLLEIFIAD. m> j-î^rí