Symud i'r prif gynnwys

w v n W I br VV ±lí» Rhif. 130.] MAI, 1846. [Cyf. XI. TRAETHAWD AR Y MODD EFFEITIIIOL I FEITHRIN, AC NID I LADD, ARGRAFFIADAU CREFYDDOL. GAN Y PARCH. WILLIAM GRIFFITHS, LLANHARAN. Yx ymwybodus mai prif bwnc yr oe«, a piiiif bwnc y Diwyoiwr eleni, yw addysg- iaeth gyffredinol; rynygaf íinau y traethawd canlynol ar un o'r gwersi penof seí', dysgu y modd effeithiol i feithrin, ac nidi ladd, dysgeidiueth Ysbryd Duio ar, ac yn, ein cyflyruu. " Na ddiffuddwch yr Ysbryd ;" ac "Na thristhewcb Làn Ysbryd Duw," ydynt rybyddiou Dwyful, a mwy o berygl i'w diystyru, a'u hesgeuluso, naj: y rnae y lliosgrwydd o ddynelryw wedi feddrtl etto ; a chynwysant yn ddiauystyr gadarnhaol yn gystal à nacüol hefyd. Wrth yr ysbryd yn y geiriau hyn a'u cyf- ystyr yn yr ysgrythyrau, y deallaf ddylan- wadau, gweithrediadau, a phwerau argy- hoeddiadol, goleuoJ, a cbyäurol yr Ysbryd Gláa yn eneidiau y dynion sy'n ymwnejd yn onest â. gweinidogaeth yr efengyl. Priodolir yr holl etfeithiau, y teimladau, y gwres, a'r profiadau nerthol a grymus sy'n cael eu heifeitbio trwy, u chan, weinídog- aeth yr efengyl, i weiuidotfaeth ddirgelaidd ac anweledigyr Ysbryd Olùn. Fod gwein- idugaeth Glan Ysbryd Duwyn cyd-drafaelu & gweinidogaeth moddion moesol, sydd fiaith uuwadadwy, wedi ei phrofi trwy holl oesau y byd ; a bod cysylltiad anwahanol rhyngddynt, sydd mor sicr n hyny ; eto, pa lö y uiae y cyswilt sydd i mi eto i\v ddysgu ? Mae ffo'rdd yr Ysbryd uwchlaw i ddeall meidroldyn. Pa wirionedd fyDasai Crist i Nichodemus ddysgu yu yr ymadrodd " Y mae y gwynt yn chwythu lle y myno, h- y , (o ran deall a «allu dyn,) a tlii a glywiei swnef;" i'thargyhoeddioijìdul- iaeth ; " ond ni wyddost o ba Ie y mae yn djfod, nac i ba le y mne yn rnyned ; felly y mae pob un a'r a aned o'r Ysbrjd." Yr athrawiaeth a welaf fì yn jr adnod yw : fod ffordd yr Ysbiyd, yn adenedigaeth a djchweliad pechadur, yn ben-arglwjdd- iaethul, ac uwchlaw deall meidrul. Mae hyn yn hollol resymol, oblegid y mae Duw yn fwy nâ dyn, ei feddyliau yn uwch ná'n meddylÌMU ni, a'i ffyrdd yn uwch uâ'n ffjnid. Y pwys mwyaf i ddyn yw adnabud ei waith yn broíiadol yn ei enairf, a deall y modd effeithiul i'w feithrin wedi dechreu ti deimlo. Pob teimlad crefyddol ffuifiwyd yn enaid dyn erioed, bydded wan neu nerthol, araf neu ddisymwth, Ysbryd Duw yw ei awdwr, mewn rhyw ddull neu líilydd ; naill ai yn ddigyfrwng, neu trwy gyfrwng moddion ; yn uriiontryichol trwy'r e.'engjl, neu yn anuniongyrchol trwy oruwchlyw- odraethu rhatjluniaethau. Mne'r afresym- oldeb i feddwl eu bod yn dedliaw o un Ile arall, yn profi y {îwirionedd hwn i mi. Nis gallant ddyfod o urîem, y byd, nac o galon ddrwg pediadur; o ganlyniad, rhaid yw cu bod yn deilüaw oddiwrth ys- bryduliaeth jr Iluìlalluog. A dim ond sylwi yn fanw!, gwehr fod gweinidognetU yr Yabryd Glân yn ëang iawu ei gwrth- ddrychau, a'i gweithrediadni—wedi curo wrth ddrysau miloedd o ddynion a'u oadw- odd hwynt yu nj;hau bjd y diwedd—wetìi detfro llawer meddwl o gwsg pechod, syrth- iodd yn ol i gwsg trymach yr ail waith— \redi tŷnu dagrau ac addunedau oddiwrth iuoedi ddiü'uddodd y cwbl oll, ac sjdd mtr 18