Symud i'r prif gynnwys

I " í Rhif 349.J [Peis 4c. DIWYGIWR. HYDREF, 1864. " YR EiDDO C/ESAR I C/CSAR, A'R EIDDO DUW I DDUW " Y (BYMWYSUA2D. Traethodau,— Yr Annibynwyr ýn Nghymanfa Westuiinster ..................... 289 Hanesyddiaeth Athrawiaethau 293 Yr Iaŵn Etifedd..................... 297 YPlanedau........................... 304 Anianaeth.............................. 308 Barddoniaeth,— Prvddest ar Fore y Sabbath...... 309 Bedd y Morwr........................ 310 Esboniwr y Dadgaddiad ......... 310 Peromaeth ..................... 311 Hanesion Cartrefol,— Cyfarfod Chwarterol Undeb Gor- llewinol Morganwg ...........-. 312 Ail Agoriad Capel Seion, Aber- tawe................................. 312 Horeb, Treforis .....................312 Seion, Abercanaid .................. 312 Mynyddbach........................ 312 Wern, Ystalyfera.................. 312 Llanhary ...mk...................... 312 Bryn, ger Llanelli.................. 812 Priodasau a Marwolaethau ...... 313 Byr-goíìant am Mr. Thomas Bevan, Llechfeurig ............ 314 Cyfarfodydd Cyhoeddus ......... 315 Adeiladu Capeli..................... 316 Hanesion Brodorol a Thramor... 317 Amrtwiaethau,— Gwahanol fathau o wladgarwch 319 Gwaredwr........................... 319 Ymlyniad.............................. 319 YGeriMarwol ..................... 320 Tylodion gwallgof.................. 320 Garibaldi.............................. 320 Bj'wioliaethau gwag............... 320 Yr Undeb Cynulleidfaol ........ 320 Gwragedd yn Moravia........... 220 Pwyllgor Shakespeare ............ 320 Colenso................................. 320 Ffoedigaeth Swyddog ............ 320 Lleihad ymfudiâetho'rlwerddon 320 Portugal ............................. 320 Brathiad Cacwnen.................. 320 Crefydd yn Denmarc............... 320 MarwoNewyn..................... 320 Darganfyddiadau yn Pompeii... 320 LLANELLI: ARGRAFPWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC; Ac ar werth gan HUGHES A BUTLEE, ST. MAETIN iE GEAND, LLUNDAIN, A PUGHE, TITHEBAEN-ST., UjYSLIaETFIâJD^