Symud i'r prif gynnwys

^Ŵ) gg (g ^OP^S^ Ehif. 372.] [Çyfres Newÿdd—9. Y DIWYGIWR. MEDI, 1866. "Yr eiddo Caesar i Csesar, a'r eiddo Duw i Dduẃ." CYNWYSIAD; Dirwëst......................«,....------- 257 Dechreuad yr Âchos Crefyddol vn Rehoboth, Pehbre.-*,..••••••—-"— 26? • lìaieníULo'r Gni.ig„.....„»......-—îi». J&o Cymhorth vr Efrvdyd& ^........... 268 Y' Corft Dýnol ..."........7.....,....,,,.270 Yr Enfys ........................;...;♦... 274 Yr Aberthau Iuddewig .,.'....-,.],:... 275 Gwersi Myfyrwyr y Weitiidogaeth 277 Ynfydrŵvdd Dŷsgedigion-..*......... 279 Gofyniadau.............................. 280 Adolygiad .............„..................,281 Galareb Mrs. Hughes ,ü.ì............. 281 Crýnodeb Enwadöíí— Cyfarfod ehwarteroŷündeb gor- "llewinol Morganwg............... .282. Cyfarfod diwartẅol Coity......... 282 Cyfarfod chwafteroi Sit Gaerfyr- ddin...............___.-„'......... 282 Cyfarfod ch'Wartefor 6if iâUer- , 'teifi.................V.,W».Ì*ÎÁ.?. 282 Ail-agoriad Seion, Rumni......... 283 Urddûtdr............*..<..,„..,.....;.. -283 . Ormanfa Mynwy.;..,.....».......... 283 Bryn, Llanelîi........................ 283 •Bronilwyn, Pentyrch .....?......... 284 Marwolaethau...............,........... 284 CofiantDavid Richards, Brỳn ...... 285 tìanesion Brodorol ÄThramor ...... 286 YGeri v...t;.;...;...vv.....;.............288 Ymddygiad caredig ac^nrhydeddtts 8 Eglwys Ehenezec, Caerdydd ...... 288 Y Tri Chynllun........................ 288 Anghofio'r Bai.......................... 288, LLANELLl: . ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARG PRIS PEDAIR CEINIÜG.