Symud i'r prif gynnwys

. .• !. - •■!■ .•••...: . '■' i ' ■ • -' ;:I V DIWYGIWR. '. :; . :'. ' . . •:. " /• ■■ - o* • - . '' ' - • ■ " ' r ■• ■ • .S) ■ • • . .' • . . . . .- MAI, 1873. é&N Y PARCÖ. G. JOHN, CHINA. .a ba " A'r seithf ed angel a udganodd; a bullefau uchel yn y nef, yn dywedyd, Aeth teýrnásoéd,d y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef; ac efe a deyrnasa yn oes oesoedd.v-r- Dadgtjddiad xi: 16. ; ,,,.'. \\;'., .',., t..j;ü,i i ;l . , u . . ; ; ; . i v ç - ' Gofyíoe i mi rai gweithiau os wyf yn oredu ei bod o fewn cyìch posibl- rwydd i Gristioneiddio China, India, a Japan. Y maerhai yny dyddiaù yna yn amheu gallu yr Efengyl i ddylanwadu ar y cenedloedd gwareidd- iedig hyn. Gall godi yr Aflricaniaid, meddant, ond nis gall droi y Chiniaid, yr Indiaid, neu'r Japaniaid at y Duw byw» Y mae yn dda genyf allu dyweyd wrthyeh fy mod yn credu, yn credu yn ddîýsgòg, ac na fu fy fíydd yn y fitaith yn gryfach erioed nag yw yn bresenol. " Ao aeth teyrnasoedd y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef." Yr wyf yn oredu nad yw y cenedloedd hyn i fod yn baganiaid am byth • fbä gwybodaeth yr Arglwydd i lanw y d<Jaear, megys y mae y. dÿfróedd yn toi y môr; bod pob ffurf o eilunaddoliaeth i ddiflanu o'r golwg; a bòd y dydd yn dyfod pan y bydd, teymasoedd y býd wedi dyfod yn eiddp ein Harglwydd ni a'iGíist, ef. Gadewçh i mi alw eich sylw ' at r*i V/ rhesymau sydd yn fy: nghymhell i gredu, nid yn unig yn m^sjtölrẅjjtàçj, ond yn sicrwydd y fathgyflawniad gogoneddus. " *y« I. Y mae y goleuni yn mha un yr edrycha Duw ar eilunaddoìiâeth' yh peri i mi feddwl a chredu hyn. Nid peth anwyl gan Dduw yw eilun- addoliaeth. Anmhosibl yw iddo ef edrych ar j peth hwn gyda mwŷnéi^- dra, UeU foddlonrwydd, neu hy^ y nod ddifaterwch. Beth a wèlwn" ni mewn eilunaddoliaeth ?. Gwelwn ddyn yn gwneud cynyg i ysbeîiidiy Duw anfeidrol o'i ogoniant. priodçlyip'i drosglwyddo i'r creadurj, ídÿhu y Goruchaf i lawr oddiar ei orsedd,;a gosod delw yn ei le; i aHfcú3io Ppn- arglwydd y bydysawd o'i ymtierodraeth, a'i gosòd dan lywodraeÿi! dỳn a chreadigaethau ei ddychymyg, Ynddo y gwelwn y creadur, o, dan ddylanwad ysbryd y tywyllwch, yn ymroddi i dori y eysylltiadj rhÿigddo a'i Greawdwr, ynceisio byw a bod wrtho.éi hun, ac yn änhib^ol ar - wreiddyn ei fodolaeth. Gwisgwch eüunaddoliaeth â'r tegwch d^ojiymygol uchaf, eto rhaid iddo aros yr un peth adgas, ffiaidd, a melldigedig yn