Symud i'r prif gynnwys

: 1 ■ ■ ' ._ Y DIWYÖTWR. ... MAI IfìRf» f pgdp&gjtò 0 ìŵgspfr §ŵl i $äŵm m §t$í®mh 1-------b GAN Y PARCH. B. HTJGHÍŴ BLAENAFON. (Parhad o Utd. 10X-) Trwy eu presenoldeb hwy y mae y Beibl i Iwyrcfoi ar yhyd. Mae prt- senoldeb lantem neu lamp yn beth gwerthfawr iawn ar noson dywell, yft neillduol os byddys yn myned ar hyd ffordd ddyeithr, anhawdd, apheryj»l- us. Ond nid oes yr un o honynt o unrhyw wa?anaeth heb oleuni. Ac nid yw y goleuni i gael ei garçharu o fewn y lantern neu y lamp, ond i'w wasgaru i bawb o amgylch. A pha beth yw yr eglwysi a phob un o'u haelodau ? Maent hwy i fod megys cynifer o lanternau, neu lampau, neu ffaglau, yn gwasgar göleuni i'r byd cylchynol. Yr ydych chwi, meddai Paul am danynt, "yn nghanol cenedlaeth ddrygionus a throfaus, yn mhlith y rhai yr ydych yn dysgleirio raegys goleuadau yn y byd, yn cynal gair y bywyd f (PhÜ. ii. 15, 16). Fel y mae y lantern yn cynal y ganwyll oleu- ediff. nftn'r lamn vr nlpw WnaafíAiá fflfív nnb im o honvnfc hwv vn cvnal (Mat. v. 16\. Ëhaidyw fpd y goleuni o fewn iddýnt eu hunain yn gyntaf, rhaid yw iddynt hwy eu hunain feddianu gwybodaetb ddeaìlol a phrofiadol Or KoîK1 nnn ir S»nll*n4- fr\A irn fs\A A í /-.« i Jnfln <vS 1 nmni»>1l i vA o 11 i orûill • Oil *eb" (Col. iii. 16). (Hwy sydçt i'w ddysgu ef' $r byd. Mae miliynau yn awr heb yr un cppi jr Beibl—heb fod yr un gair o'r Beibl erioed wedi seinio ar eu clustiau— neb fod ganddynt y wybodaeth leiaf o hopo. Mae yn wir eto " nad oes gan Ẅ wybodaeth o Dduw," y rhai fel y mae lle i ofni, a fyddant " farw o eisieu addysg " (Diar. y, 23). A phwy $yut i fod eu haddysgwyr * Vr eglwysi, wrth y rhai y mae Iesu yn awr ÿn dywedyd y geiriau a draddod- wyd yn wreiddíol wrth ei ddysgyblion ar ,in p fynyddpedd GalÜea, " Ewch %* ûyny a dysgwch ŷr holl je^edloeẄ " A%t JX7Ì»- m i çywí