Symud i'r prif gynnwys

Ehif 553.] [Cyfres Newydd—10. Ý raWYGIWR HYDREF, 1881. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E.AERON JONES,CASTELLNEWYDD-EMLYN, D, AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Ffydd a Gweithredoedd................... .................................... 298 Grasyn Erbyn Pechod..........................,.................................. 298 Y Diwedd.......... ........................................»...„............ 301 Jephthah ......................................................................... 306 Yr ües Chwilfrydig...............,.............................................„. 309 Babddoniaeth— Melldith Cymdeithas, neu Hanes John a Jane............................ 311 William Ewart Gladstone....................................................u312 Dechreu Bywyd Newydd...................................................... 318 Llythyr oAffrica................................................................. 313 Gonestrwydd................................................................... 316 At y Farch. Trefor Jones, Pantteg.............................................. 316 Nodion Misot,— Senédd-dymhor 1881 ....................................................... 317 MesurTiryr Iwerddon..........................v..........k.. ;................ 317 Yr "HomeRulers" a Gladstone............................................... 317 Çau Tafarnau Cymru ar y Sdbbath......... »..'............................ 318 Adroddiad Dirprwywyr Addysg Uwchradrtol............................ 318 Mr. T. Marchant Williams ag ísgolion Sabbathol Cyraru............. 318 Yr Eisteddfod Genedlaethol................................................. 319 Araeth un o Olynwyr jrr Apostoìion....................;..................... 319 Y Parch. GrifSth John mewn Lrddiad Cenadwr yn Llandilo........... 319 Griffith, Caergybi, a Roberts, Aberhosan................................. 320 Yr Arlywydd Garfield....................................................... 320 Cbynödeb Enwadol— , - Cwmbran.................................................i.................... 321 Çyfundeb Üchaf Sir Gaerfvrddin.............................................. 321 Cŷfundeb Isaf Sir Gaerfyrddin............................................... 322 Cýfarfod Chwarterol ündebol Soar, Castellnedd.......................322 Cyfarfod Ghwarterol Brycheiniog '...................................... 322 Esgaîrdáwe, Ceredigion............~..........................323 YGof-golofn...................................;.........................-............. 323 LLANELLI: ARGRÂFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. ERIS PEDAIR OEINIOG.