Symud i'r prif gynnwys

Ehif 554.] [Cyfres Newydd—11. o^9* Y DIWYGIWR. TACHWEDD, 1881. "Yr eiddo Ccesar iÇcesar, a'r eiddo Duw iDduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. E.AERON JONES,CASTELLNEWYDD-EMLYN, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Hanes Rhyddid Crefyddol yn Lloegr......................................... 325 Wythnos vn Cilcenin, Aberaeron, &c. ...................................... 331 Bod yn LTawen Fatn Plant*....................................................... 339 Guro'r Haiarn eyn Cyneu y Tân........................,*....................... 342 James Abram Garöeld.......................*,....,...,.................,......... 343 Mynwent Llanddety........................,;..................................... 348 BabddoniAeth— Ì ' ' Melldìth Cymdeithas, neü Hanes Jöhn a Jaric ........................... 350 Nodioît Misol— •, '■,.'''. Marwolaeth Garfield ....,.......,.;........„................................. 353 Glàdstone yn Leeds......>....................................................... 354 Masnach Deg..............;...................*........;,..,.,.................. 354 Mesnr Tir"yr Iwerddon......................................................... 354 Ymweliad Tj'wysog a Tbyw^'soges Cymru ag Ábertawe............... 355 Cyfariodydd Jubili yr Undeb, Cynulleidfaól.................................. 355 YCyngbrair Eglwysig...................................;,...................... 356 Crvnodeb Enwadol........................,........................ ...,........;..... 356 LLANELLI: ARGRAFFWYD . GAN B. R. REES, VAUGHANrSTREEf. PBIS PEDAHt CÈIIÎIOG.