Symud i'r prif gynnwys

. <* Riiif 612.] [Cyfres Newydd—69. MEDI, 1886- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Daio ì Dchw." DAN OLYGIAETII Y PARCIIN. E. AERON JONES, MANORDILO, RSO, D. AVAN GRIFFITHî TROEDRHIWDALAR, CYNWYSIAD, Rhagluniaeth yn ei Phertb^-nas â Dcddf, gan v Parch, M, C' Morris, "Ton-Ystrad...........*,.............."...............".......293 Y Diweddar Barch, S. Evans. Hebron, gan v Pareh. D. Thomas, Llangynidr.................................."...................... 297 Teyrnasiad Pechod i Farwolaeth, a Theyrnasiad Gras i Fywyd,|gan y Parch. E, Lewis, Brynberian ...........,.................... 303 Llys Susan, gan y Parch. D. Lewis, Llanelli................,......... 306 Person a Swydd Crist, gan Mr. E. Bowen, Athrofa y Bala ............. 330 Gwlad Brychau, gan y Parch. J, B. Jones, B.A., Aberhonddu ........ 314 Barddoniaeth..................................................... 317 A.d-drem ar fy Mywyd a'm Gweinidogacth, gan y Parch. D. M. Davies, Talgarth................................"..................... 318 Nodion Misol— Cyfarfod yr ündeb Cymreig yn Aberdar....................,........ 320 Crynodeb Enwadol......................................................... 321 Manion...............................,.................................... 323 Adolygiad y Wasg— Llawlyfr yr Athraw at Wasanaeth yr Ysgol Sul........................ 323 Y Geninen...................................................... 325 Y Wees Sabbathol— Medi 5ed—Ioan xv. 1—16...........,..........,.................... 32G „ 12fed—Ioan xvi. 5-20.....................................326 „ 19eg—Ioanxvii. 1—10; 20—26....:............................. 327 „ 26ain—Adolygiad o Wersi y Chwarter "..........,............ 328 ——"t^ùSPáìggâ??--^-- LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG.