Symud i'r prif gynnwys

•; . Ehif 616,] [Cyfris Newydd—73. ) __ ,„_ .. __-_P ■/&*& «_í& 3S<ái-a*__3ì_íS-.„__-!»-. .:■',■ IONAWR, 1887. "Fr eiddo Ccesar % Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." \_ DAN OLYGIAETH Y PAUCHÎ.. E. AERON JOìMES, MANORDILO, R-S-O. ( - A •' / • î' P- AVAN GRIFFITH. TROEDR HIWDALAR. í ') •* .'-■ CYNWYSIAD, ' < j •/-.- Henry Eichard, A.S....................................,,., 5 ) ■'(:: Boneddigeiddrwydd, gan Mr. William Henry, Llaneìli .......... 7 ) / Myfyrdodau Duwinyddol V............................... 17 ) { Claddedigaeth y Dyn Defnyddiol, gan v Parch. J, E, Thonias.....' 13 ) ,; Mabwysiad..............;...........'......................... 16 ) 'BaRDDÓÎÍ-AETH—- '"'' • ' ■ ".' f ) CyfeMon Job, gan W. R.....,................................ 21 j . Ersbyìîdra Ehy.fel, gan G. H.............................. 21 , 1 Y Gair Trag'wyddol yn Gnawd. gan H, T....................... 21 ) ì • üwch Bedd Gwr Duw, gan CÌwydwenfro....................... 21 ) V •"• Ad-drerii ar fy Mywrd a'm Gweinidogaetb, gan y Parcb, D. M, ( ) Bavíes, Talgarth..................,....................... 23 J Adoìygíad y Wasg ........................................... 25 ) Crynodeb Enwadol.....................................______ 29 j- NûDipì. MlSOL— - } I • Y Flwyddyn 1887 — Byr Ad-olwg o'r Hen Flwyddyn — Yn \ t Yn î_8nacbol-^Ýi_^ẄÌ^ŷJdôîII!!!!lI-.Vi!i.\"!I.V.!"rr.UVJr^ 35 > ) Y Degwm—Y Dadgysylltiad—Cyngrair ByddfrydoJ Gogledd >■ ) Cymru—Adfywiad Ysbrydol................................... - 36 ì V , Y 'Wers Sabeathoij— \ \ Ionawr 2il~Gen, i, 26-31; ii. 1-3........................... 37 V -fed-Gen. îii. 1-19................................. 37 > „ lCeg-Gen. iv. 3-lG.................................... 38 ) «- 23ain-Gën, vi. 9—22...................,,,,.......;.. 39 } - „ 30aîn— Gen. xii. I— 9 ,..................................... _0 }' -~r>&<m3v-r~- ! LLANELLI; í . : , - ' ' .',, "■■, . •'. .,-", - ■ .'"' • V ARGRAFFWYD GAN B. E. REES, YAUGHAN-STBBBT.