Symud i'r prif gynnwys

[Cyfres IS' ew yi )d —- 84. RHAGFYR, 1887- " Yr oidclo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCHN. / E- AERON JONES, MANORDiLO, R-S-O., A c D- AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Daw yn Cuddio, gan y Parch. W. Tiiomas, Whitland .... ...^.. 401 ;' Cynghor Crist . i'r luddewon Angbrediniol, gnn v Parch. D. Thomas, Llanybri................................'..................... 406 ( Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth.................................. 410 ( Llwyddiant—Pa beth yw ? gan W. S. Miller, Ysw................. 411 i Baiîüdoniaeth— Ji Goleunl Newydd, gan Watcyn Wyn.......................... 414 < Dnmegion yr Arglwydd Iesu, gan Ymchwilydd.................... 415 ) Profion Cristionogaeth, gau Beread........."....................... 419 ) Sylwnodau Mrs. Davies, Talgarth, ar Ranau o'r Beibl, gan v Parch. ) D. M, Davies, Talgarth...............................*........ 42S > Nodiox Misol— r flwyddyn 1S87—Cyfyngder Masnacli ....................... 425 Terfysg y Brif Ddinas—Dadgysyllüad—Llywodraeth Sirol..... 420 ; Mr. Spurgcon wedi bwrw tàn.................................... 427 '; CnjrjfOREB Exwadol— ( Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb GogJeddol Morganwg............. 427 Cÿfarfod Chwarterol Cyfundeb Brycl)einiog.........T............ 427 ) Y Wiîrs Sabbvthol — ' Bhagfyr 4ydd—Mat. xiii. 1-9; 18-23......................... 428 „ lleg— Mat. xiii. 24—80,- 36-42........................... 429 „ ISfed-Mat. xiii. 81—33; 44-52....................... 429 i „ 25ain— Idolygn Gwersi'r Cliwarter............................ 480 ', 009. LLA.NELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PRIS PEDAIR CEINIOG.