Symud i'r prif gynnwys

Ehif 723.] [Cyfres Newydd 74 DIWYGIWR. CHWEFROR, 1896- " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a?r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. —A— WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Tuedâiadau Addolgar y Ddynoliaeth, gan y Parch. J. D. Jones, Eîiin, Caerfyrddin......................... 37 Y Moddìon Mwyaf Effeithiol i Feithrin Ysbryd Cenadol yn ein Heglwysi, gan y Pareh. J. Gwrhyd Lewis,Tonyrefail 43 Cauwch eich Genau................................. 45 Mr. Enoeh Davies, Bwlchygroes, Ceredigion, gan y Parch. E. J. Lloyd, Llandudoch.......................... 46 Perthynas Aelodaeth Eglwysig â Chadwedigaeth, gan y Parch. J. Solon Rees, Llanhiljeth................... 48 Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro.............. 51 Y GOLOFN ^ARDDONOL— Deilen Unig.................................. 53 Y Ffyddiog Lef.............................. 53 Ffydd...................................... 53 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansanilet.. 54 Yr Achos Newydd yn Llandebie........................ 56 COLOFN YH EMYNATJ— Esgyniad Crist a'i Deyrnasiad................. 57 Adgofion am Ddiaconiaid Llwynyrhwrdd, gan y Paich. G. Penrith Thonias, Aberhosan........................ 58 Helyntion y Dydd— EhvfeloeddTramor............................ 61 Ehỳfeloedd Cartrefol.......................... 62 Hunan-Gofìant John Jones, Llangiwc.................... 64 Cofnodion Enwadol ................................. 65 Byr-nodion.......................................... 67 LLANELII: ARGBAFF'WTrD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.