Symud i'r prif gynnwys

dt .. sF/jd&jz0/&f rn£z*céÛ£Ùz<i Ehif 743]. [Cyfees Newydd 94 Ÿ Diaiygiiiíf. HYDREF, 1897. " Yr eiddo Cësar i Casar, cür eiddo Duw ì Dduio." DAN OLYGIAETH Y PARCH II • THOMAS, GLANDWR. —A— WATCYN WYN, AMMANFORD CYNWYSIAD. Y Diweddar Dr. Roberts, Wrexham (Darlun), gan E. T... 297 Dewi Ogwen, gan "Watcyn Wyn........................ 302 Defodau Angladdol y Morgrug........................ 304 Y Duw-ddyn(Adolygiad), gan y Parch. D. S. Thoruas, Llanrwst.............................,...... 305 Yr Archddeon Gryffydd, gan Watcyn Wyn.............. 310 Gyda'r Beirdd, gan y Parch. Ben Davies, Panteg......... 312 Y Golofn Faeddonol— Nerthu'n Mlaen............................... 314 Y Ddwy Friallen............................. 315 Eiriolaeth Crist.............................315 Ieuan Gwynedd, gan y Parch. B. O. Hughes, Plasmarl... 316 Daniel Bees, Dolhawen, Llangranog, a theulu Pantyronen, gan Cranogwen .................... ........... 319 Y Genadaeth: Dyn Duw i'r Bobl, gan Dr. Grimth John, China.......................................... 321 Gweddi Ddirgel, gan y Parch. W. Bees, Glandwr, Taf .... 324 Helyntion y Dydd — Colledion y Mis .............................. 326 Yr Undeb yn Llundain.......................... 327 Cyfarfod Chwarterol Gorllewinol Caerfyrddin............ 827 Byr-nodion.................................... ----- 328 LLANELLI: AEGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAH B. E. EEES A'l FAB. PBIS TAIR CEINIOG.