Symud i'r prif gynnwys

Rhif 787]. Cyfres Newydd 138. MEHEFIN, 1901. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Buw i Dduw" Y DlWYGlWfi. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. I ba le yr ydys yn myned ? eto, gan Weitliiwr.......... 177 Y Proífwyd Haggai, gan y Parcli D. Tvssil Evans, M.A., Caerdydd........................................ 180 Lle v Beibì yn Llwyddiant Crefydd Ysbrydol, gan y Parch T. W. Morgan, Philadelphia.......'___........... 184 Gwobrwyo Gonestrwydd............................ 187 Y Cyn-weinidog, gan Clywedydd...................... 188 Awgrymiadan o'r Cynllnn Goren i ddewis Arolygwyr. .. . 190 Y Golofn Farddonol— Yn y Mawn ar ben y Mynydd, gan Gwydderig. .. . 191 Englynion ar gyflwyniad Anerchiad i Dewi Medi. . 192 Ystori Gymreig, gan Penrith,.......................... 193 Brodyr Ymadawedig................................ 196 Dilynwch eich Cydwybod............................. 197 I b'le yr ydys yn Myn'd, gan Sylwedydd................ 198 Credn heb Ddeall.................................... 200 Elyfr y Pregethwr, gan y Parch M. P. T^loses, Llanelli . . 201 Helyntion y Dydd— Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1902 .......... 204 Eisteddfod Genedlaethol Merthyr, 1901.......... 205 Yr Undeb yn Maesteg........................... 206 Y Bill Addysg Newydd........................ 206 Byr-Nodion.......................................... 207 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.