Symud i'r prif gynnwys

Rhif 802]. Cyfres Newydd 153. MEDI, 1902. " Yr eiddo Casar i Casar, a'r eiddo Duw i Dduw", DAN OI.YGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, Glandwr; a WATCYN WYN CYNWYSIAD Y Diweddar Mr. C. R. Jones, Y.H. Llanfyllin, {Darlun), gan R.T.................................... 265 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn................................ 269 Gemau Cornelia..................................... 272 Wesley a Wesleyaeth, gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Iylanelli...................................... 273 Brwdfrydedd, gan y Parch. Thomas Stephens, B.A., F.R.G.S., Uundain..................._________ 278 Cyfarfod Cenadol Bychan............................ 283 Y Golofn Farddonol— Y Ddoe a Heddyw, neu Yr Hen a'r Newydd...... 284 Y Cymry............................................ 285 Coroni'r Brenin, gan y Parch G. Penrith Thomas, Ferndale 286 Y Mesur Addysg, gan Noncon..............'.___..... 288 Cohfn yr JEmynau................................... 291 Helyntion y Dydd— Coroni y Brenin............................... 292 Y Weinyddiaeth Newydd.......................292 Y Meistri a'r Gweithwyr yn ymgyfreithio a'u Gilydd 293 Bnglya............................................. 293 Treulio Gwyliau yr Haf..............................293 Byr-nodion........................................295 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.