Symud i'r prif gynnwys

-1 Rhif 808.] Cyfres Newydd 159. MAWRTH, 1903. " Yr eiddo Casar i Ccesar, à'reiddo Duio i Dduw" Y ÜIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a latcyn Iyn. CYNWYSIAD Y Pregethwr o Ddifrif, gan y Çarch. W. James, Abertawe 69 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gau Elwyn a Watcyn Wyn................................. 75 Cyfriniaeth Gristionogol, gau y Parch. J. J. Jones, B.A., Ivlanelli...........-........................... 78 Mr. John Harries, Pwllceífyl, gan J. H, T.. Trefgarn____ 81 Cydweithrediad y Teulu a'r Eglw}rs yn Addysg Gref • yddolyPlant, gan Mr. S. Nicholas, Blaeurhondda 83 Y Golufn Fnrddonol— " Arian ac Aur nid oes genyf," &c.............. 87 Cyfrif M)aiycliwyr Moddion Gras...................... 88 Y Pumed Pla, gan y Parch. J. Gwrhyd L/ewis, Tonyrefail .90 Y Genadaeth, gan Mr. George C. T. Parsons, Biriningham 93 Angladd Mrs. Rees, Shetty.. ......_________........... 96 Helyntion y Dydd— Agoriad y Senedd.............................. 97 Jubili Bethel Newydd Cwmainman.............. 97 Jubili Tabernacl Pontardawe................... . 98 Marwolaeth Dr. Joseph Parry.................. 98 Adnewyddiad Capel Nantgarw, gan T. T. T........... 98 Edna Lyall..................%. ...................... 99 Byr-nodion.......................................... 100 LEANELI.I: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG,