Symud i'r prif gynnwys

Rhif 820.] Cyfres Newydd 171. MAWRTH, 1904. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar, eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSIAD. Mary Jones ar ei thaith i'r Bala (Darlun)................ 69 Perthynas Cymru a chychwyniad y Feibl Gyindeitlias, ganR.T..................................... 70 Ty Mr. Charles, y Bala (Darlun) ...................... 72 Mary Jones yn ei henaint (Darlun).................... 75 Mari Jones, gan Gwili................................ 77 Gwaith Cymdeithas y Beiblau, gan y Parch. h. Jones, Tynycoed.............. 79 Beibl i Bawb o Bobl y Byd, gan Watcyn Wyn........... 84 Y Beibl Cymraeg, gan y Parch. D. Lewis, Llanelli....... 86 Beibl Mary Jones \Darlun)............................ 90 Y Beibl a'r Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet........ 91 Gwen Parri.—Penod III. gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale...... 93 Gini am nodi Gwall................................... 97 Creadigaeth a Rhagluniaeth Duw, gan Alaw Cynlais, Hirwain. .................. 98 Hysbysiad Pwysig.................................... 100 LLANELU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG,