Symud i'r prif gynnwys

Rhif 838.] Cyfees Newydd 189. MEDI, 1905. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." Y DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcp Iyn. CYNWYSIAD. Amod Llwyddiant, gan Gweithiwr.................. 265 Hunan-ganmoliaeth................................ 268 Cyfres yr Enwogion—Gwilym Hiraethog—gan Watcyn Wyu................................ 269 Gwir Garedigrwydd, gan Boaz...................... 272 Sabbath yn Southampton, gan R. T................. 275 Adgofion Taith i Dde America, gan Mr W. J. Parry, Bethesda.................................... 278 Diolch i Ti, O Dad................................ 281 Eisteddfod Genedlaethol 1905........................ 282 Llyfrau............................................ 284 Gweddi, Gwyliadwriaeth, ac Eiriolaeth Credinwyr, gan y Parch T. Mardy Rees, Buckley........ 285 Cymeriadau Cyferbyniol, gan y Parch. Penrith Thomas, Ferndale.................................. 287 Ni frysia'r hwn a gredo ............................ 291 Duwinyddiaeth Ymarferol.......................... 292 Helyntion y Dydd— Awst Gẃlyb ................................ 293 Lloffion o'r Eisteddfod 1905 .................. 294 Yr Angen o Wyliadwriaeth ........................ 294 Haelioni Duw...................................... 295 Byr-nodion....................................... 296 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.