Symud i'r prif gynnwys

Ehif 851.] Cyfres Newydd 202, HYDREF, 1906. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Ý ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦* Parch. RB Thomas. Glandwr. A'R Parch. Gwylf a Roberts. Llanelli. CYNWYSIAD. Y diweddar Barch. W. Edwards, Groeswen {Darlun).. 325 Dyn a Duw .......................*..............329 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregethwr—Y Parch. W. J. Nicholson, Porthmadog 330 Myfyrdodau y Cyssegr, gan Melynfab.............. 339 Yr Ymgnawdoliad ................................ 341 Ar ol yr Eisteddfod, gan Dyn o'r De................ 342 Dod o'r Bedd .................................... 345 Telynegydd Enwog, gan Gwylfa.................... 346 Awdl Fuddugol Caernarfon—Y Lloer, gan y Parch. J. J. Williams, Pentre......................348 " Noddfa Enaid "—Emyn tyner Charles Wesley, gan Y Parch. W. Rheidiol Roberts, Abersoch. ... 351 Nid oes neb fel Iesu................................355 Y pethau ni Symudir, gan Mr. J. Williams, Waunwen 356 Nodion............................................ 360 EEANELU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB; PRIS TAIR CEINIOG.