Symud i'r prif gynnwys

Rhif 815.] Cyfres Newydb 36 RHAGFYR, 1910. Y DIWYGIWR BW YN GWASANAETHÜ GOLYGYDD : Parch. GWYLFA ROBERTS IálíÄNELU m«iiM*»>»»» Braslun o'r Cynwysiad : Pobl Ieuainc a'u Gweledigaethau ... 401 Y diweddar John Powelî, Ysw. . ... 405 Orist a'r Pechadur yn cwrdd—pregeth ... 409 Doniau ... 411 LeoToîstoi ... 412 öwobrwyo'r Gweision ... 416 Rhufain ... 417 " Wedi marw, yn llefaru eto " ... 418 Ymddwyn yn Nhy Dduw ... 420 Llyfrau " ... 423 Y diweddar Barch. T. Selby Jones .. 426 Y Bywyd Gwyn ... 429 Nodiadau Gwleidyddol ... 430 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*•**♦♦*♦**♦*•♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦*♦♦♦****♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦• BRINLEY R. JONES, ARGRAEFYDD A CHYHOEDDYDD.j PRIS TAIR CEINIOG.