Symud i'r prif gynnwys

Y DIWYGIWR: Rhif, 52.] TACHWEDD, 1839. t [Cyf. IV. SYLWEDD PREGETH, ODDIWRTH MAT. XIII, 30. " Gadewch i*r ddau gyd-dyfu hyd y cynhauaf." _ Dull cyffredin ein Hiachawdwr o ddysgu ei wrandawyr oedd trwy ddammegion— dull ag oedd mewn ymarferiad cyffredin gan ddysgawdwyr cyhoeddus yr oesoedd hyny—a'r dull goreu ydyw i egluro gwir- ioneddau dyrus i feddyliau'r werin fpan fyddo'r ddammeg wedi ei chyfansoddi yn fedrus, ac yn addas—ond nidyw y dam- megion mor ddealladwy i ni, ag oeddynt i wrandawyr ein Hiachawdwr, oblegid nid yw y dygwyddiadau, a*r ymarferiadau oddi- wrth ba rai y cymmerai y ddammeg yn adnabyddus i ni, fel ag yr oeddynt iddynt hwy. Heblaw byn, yr oeddynt yn gwybod y ffordd i ddeall dammeg yn well o lawer nag y medrwn ni, chwilient hwy am yprif wirionedd oedd yn cael ei gynnwys yn y ddammeg ; ond er dyddiau Origen, Tad yr Ysbrydolwyr, y mae llewyrch y gemau dysglaer hyn gwedi cael ei guddio gan lwch dychymmygion esbonwyr. Ymddengys mai amcan eîn Hiacbawdwr yn y ddammeg hon, ydy w dangps sefyllfa'r eglwys dan yr oruchwyliaeth efangylaidd, dangos y bydd ynddi lawer o gyfeiliornwyr, a rhagrith- wyr, y rhai a ddynoflir wrth yr enw " efrau." —" Efrau" oeddynt fath o chwyn ag oedd yn tyfu yn ngwlad Judea, tebyg o ran eu hadau, eu dail, eu gorsenau, a'u tywysen i'r gwenith, ond heb ffrwyth yuddynt, *neu o leîaf heb ffrwyth da ; y rhai hyn a hauwyd gan y diafol—arwydd-luniau cywirneillduol o'r rhagrithwyr yn eu tarddiad, ac yn eu cymmeriad. Am xr *haî hun w rniw1ivmvn fiin Hiach- amheuaeth fawr yn cael ei llettya o barth eu duwioldeb, ond etto nid oes sicrwydd di- gonol mai annuwiol ydynt—y mae ynddynt lawer o bethaù yn ,-debyg i'r gwenith. Gyda golwg ar y cyfryw, doethach ydyw gadael iddynt, Duw a'u barna. Wrth y gwenith y golyga blant Duw, y rhai a lun- iwyd gan Fab y dyn, ac a ddygant ffrwyth er gogonfant i'w enw. Gwelwn fod tebyg- olrwydd mawr rhwng yr " efrau a'r gwenith," ond er hyny fod sylweddol wa- haniaeth rhyngddynt. Sylwn yn— 1. Ar y graddau o debygolrwydd sydd rhwng yr " efrau a'r gwenith," neu rhwog " plant y drwg," a " phlant y deyrnas." 1.. Tyfantynyrunma.es—" Planty drwg," a " phlant y deyrnas," ydynt yn fynych yn aelodau o'r un eglwys. Y mae llawer o aelodau eglwys Crist yn elynion calon iddo —nid yw proffes yn brawf û gyfnewidiad calon, nac yn allwedd i agor pyrth gogon- iant. Cofier am Judas, yr oedd Judas yn proffesu'r broffes oreu, yn mwynhau'r gym- deithas oreu, yn derbyn yr addysgiadau goreu, ac yn gweled yr esiampl oreu; etto " mab y golledigaeth" oedd Judas» Nid y w proffes yn drwydded (licence) i neb fynëd i'r nefoedd, Mat. 7,21—28. * * 2. Trefrau a'r gwenith a dderbyniant yr un driniaeth. Y ddaear a fynwesa, yr haul a wresoga, y gwlaw a'r gwlith a faetha y naill fel y llall, er hyny, rhyfedd y fath wahaniaeth sydd rhyngddym^ond nid ar y driniaethy mae'rbai fod "efirau yn y maes.'î Yr un modd " plant v drwe." a " nhlant v .