Symud i'r prif gynnwys

^gtfltjgraujtt Dfttaal at raanaáh djjentítoriaítft ip wp$ g djjgimij. Cyh.oeddedig' dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undcbau Cerddorol y Genedl. Rhif. 40.~-Cyi\ II. MEHEPIN 1, 1864. Pris 2y.—gyda'r post, 3c. ©îinnínesíaẁ. CBEDDOUIAETH YN" T RHTFYN HWÎT, Antheii.—"DEDWYDD YW Y DYN." Gan G. W. Martin. Tü DAL. Llawlyfr i Gerddoriaeth...... ......... ... 121 Geiriadur y Cerddor...... 122 Ystafell yr Hen Alawon............... ... 123 Meverbeer......... ,............. 124 Adolygiad y Wasg .................. ... 126 Bwrdd y Golygydd.............. 126 Cronicl Cerddorol ... ..... ......... ... 127 Hysbysiadau ..................... ... 128 ìüaMjŵ t ŵtöDonaetí). TRAWSGYWEIRIANT (Parhad). 177. Trawsgyweiriad Peroriaethol.—Effeithir y trawsgyweiriad hwn trwy symud y felodedd (melody) yn llwyr o'r naili raddfa i'r llall. Gali hyny gymeryd lle yn raddol neu yn ddisymwth. Dyma engreifftiau o Drawsgyweiriad Peror- iaethol disymwth: — E fwyaf. T mae ysgogiadau y ddwy adran gyntaf yn per- thyn yn hollol i'r raddt'a yn F fwyaf; ond yn niwedd yr ail fan, ceir yr un ysgogiadau, wedi eu gosod yn groes o ran trefn, yr un mor hollol yn y raddfa yn G leiaf. Dy ma engraifft arall o'r un peth :— C a q=pzp:=rzzjpp^z ©—[-—&—f~—0—j-—|— :^=3Î ~t~ t i -Sh -ë- 178. Gellir effeithio Trawsgyweiriad Peror- iaethol yn raddol hefyd, fel hyn;— G fwyaf. a--------D fwyaf. Dechreua yr alaw uchod yn G fwyaf, ac y mae yr wyíh nôd cyntaf yn perthyn mewn modd neilld'uol i'r raddfa hono. Wrth a, ceir tri neu bedwar o nodau ag ydynt yn sefyll megys ar y teríÿnau; y maent yn perthyn i raddfaoedd erei'íl yn gystal ag i G; ond y mae disgyniad yr alaw t'rwy /, e, d, yn darpar y glust i gymeryd D fwyaf yn gy weirnod, ac ysgoga yr alaw o hyny allan yn y cyweirnod hwnw. 179. Trawsgyweiriad GyngJianeddol.—Y mae Trawsgyweiriad Cynghaneddol yn cymeryd lle pan na fydd y felodedd, o ran seiniau nac ysgog- iadau, yn cynwys dim na fydd yn perthyn i'r cyweirnod dechreuol, ond bydd y gyughanedd, o ran cordiau ac ysgogiüdau, yn pet'thyn i gyweir- nod arall. Cymerwn ddosran o hen Dôn Gyn- ulleidfaol yn engraifft:— Nid oes un nôd nac ysgogiad yn yr alaw hon nas gellir ei ystyried fel yn perthyn yn hollol briodol i raddfa BÎ7: fwyaf; a gellir ei chynghan- eddu yn syml yr un modd, fel hyn: — -g-fc—r-±4-M -r-J- 4-4-4- r—f- -4-4—í—,___n ÇzröFg:dziÌ=Elö:S£Eẅfep:i;E|iU fcfci;! :Ä-rj:z=!:=zl:zi:=j:zl: Ond trwy amrywio y gynghanedd, gellir traws- gyweirio i gyweirnodau ereül, fel hyn :— B£ G F Bä F Bì Neu:- F Bi ~fi-j-t -^n^-S-T' HSH