Symud i'r prif gynnwys

*>-*y jë__á ^$û%xm\x IRîa&t aí ttrrattttefh %rddûrîadh gm mpjj î| %mrî|, Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undebau Cerddorol y Genedl. Rhie. 43.—Oye.'IL MEDI 1, 1864. JPWí 2y.—gyädr post, Sc. ©Biraírmsíatt. CEEDT)OIÎ.IAETn TN" T UnTETN HWÎT, Motet.—«DRAW YN TR EANaDER MAWR." Gan Chejrubist. Ttt dat,. Cyfansoddiant ... ................,. ... 145 Geiriadur y Cerddor ................., 147 Ystafell yr Hen Alawon...... ... ... ...... 148 Eistedddfod Llandudno ,.............. 149 Cronicl Cerddorol............... ...... 151 Hysbysiadau ... ... ... ,.............. 152 CgfansoìJîJtant. Melodedd (Mehdy). 9. Tuag at ffurfío cyfres o sciniau a fyddo yn eynwys meddylddrych cerddorol sryno a chyf- ìawn, mae yn anhebgorol angenrheidiol cael lle neillduol i gychwyn o hono ac i ddychwelyd iddo. Un brif orphwysfa sydd ; a hono ydyw y Tonydd, neu y Cyweirnod; ac y mae pob medd- ylddrych cerddorol yn gynwysedig o Orphwysfa, Tsgogiad, a Gorphwysfa. 10. Peth arall sy'dd yn angenrheidiol ydyw Mydr ÇBhythm). Pe cenid nodau y raddfa gan roddi pwys cyfartal ar bob un o honynt, ni byddai ond rhestr o seiniau gweigion a difeddwl. Ond unwaith y rhaner hwynt yn gorfanau, o ryw fath, cyfartal neu anghyfartal, y maent yn dyfod yn gorph byw, ac yn amlygu rhywfaint o ryw fath o deimlad. Y rhaniad mwyaf syml sydd yn cynyg ei hun ydyw, rhaniad bob yn ddau, fel hyn :—■ :í :g: :í 1-------'-----u Fei y mae gerbron y ilygad yn bresenol, nid ydyw ond rhywbeth i'r llygad a'r deall yn unig; ond unwaith y seinier y gwahanol nodau, gan roddi mwy o bwys ar bob nôd sydd a (T) uwch ei ben, y mae y rhaniad yn dyfod yn rhywbeth i'r teimìad hefyd—yn gerddoriaeth. 11. Trefniad ar y seiniau, gan roddi mwy o bwys, neu acen, ar rai nag eraill, ydyw Mydr; ac y mae Mydr yn hanfodol i Felodedd. 12. Wrth ymwrando yn fanwl ar y raddfa yn cael ei seinio yn y modd uchod, y mae gradd o anfoddlonrwydd yn eîn meddianu o eisiau cael yr acen ar y nôd diweddaf. Y mae hyn yn peri fcd y gyfres yn terfynu yn wan a diafael. Pa beth a wneir, ynte, i dawelu yr anfoddlonrwydd bwn ? Y mae un ffordd yn ymgynyg ar unwaith, a hono ydyw dechreu yn ddiacen, fel hyn:— w. -jL -ÿ-------« Gwir fod byn yn gwneyd i fyny y diffyg a gry- bwyllwyd, ond y mae yn dwyn i mewn beth arall a deimìir yn ddiffyg: y mae yr Orphwysfa yn y dechreu yn cael ei seinio yn rhy ddibwys. Y mae y glust erbyn hyn yn ein hysbysu y byddai yn fwy dymunol ganddi gael y eyntaf a'r diw- eddaf yn acenedig. Ond y mae hyny, gyda'r nodau ac yn y mydr uchod, yn hollol analluadwy. Pa beth a wneir? Gadewch i ni osod i lawr beth sydd yn eisiau, ac ystyried yn mha ffordd y gellir ei gyrbaeddyd, os gellir hefyd. Dyraa yr hyn sydd yn eisiau :— m. -j--— Pa fodd y gellir llanw y banau gweigion yn y fath fodd ag i gyrhaeddyd y ddau amcan hyn ? Y mae mwy nag nn o ffyrdd yn agored oa newidir y mydr, ond beb byny y mae yn gwbl amhosibl. Dyma rai o'r ffyrdd yn mha rai y gellir ei wneyd :— EM3: :p: q: rl: 3. :q: 5EÎ F=^ t=ÿ: ■^=ÉZ± Ateba y naill neu y llall o'r ffyrdd hyn y dyben ond y goreu genym ni y\/yr olaf. Yn y rhai cyntaf y mae y cynydd ynSŵywiog^yd^, trwy y mydr gwahanol a ddygir ì mewn, yn cymeryd lle yn rhy gynar ;»yli yr olaf, y mae yn cymeryd.