Symud i'r prif gynnwys

Y CERDDOR CYMREIG ^UJpaöm 1ÌÌS0Í AT WÁSANAETH CERBDOBIAETH ÎN MYSG CENEDL Y CYM.RY - CYHOED.DEDIG DAN NAWDD PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. Ehif. 79. MEDI 1, 1867. Pris 2g.—gyddr post, Sc. UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR ERÝRI. Dydd Mercher, Awst lleg, cynhaliodd Undeb Cerddorol Dirwestwyr Eryri eu hail gylchwyl flynyddol yn Nghas- tell Caernarfon. O ran hin, yr oedd y dydd yn un o'r rhai mwyaf hyfryd; ac yn foreu iawn yr oedd holl ar- daloedd yrEryri, ynghyd a rhanau helaeth o wlad Mon, yn llawn bywyd a chyffro. Tuag 8 o'r gloch, yr oedd y gwahanol ffrydiau yn deehreu ymdywallt i dref Caernar- fon ; ac erbyn 10 yr oedd tyrfa led luosog yn y Castell. Eleni yr oedd yr esgynloriau yn wahanol i'r rhai y llyn- edd. Tr oedd yr esgynlawr i'r cantorion yn esgyn i fyny yn uwch na'r llynedd, ac yn cynwys lle i 700 o gantorion. Ar yr ochr aswy i hwnw yr oedd esgynlawr i gynwys tua 200 o bobl, wedi ei doi a choed; ac ar gẁr pellaf hwnw yr oedd un bychan arall i'r areithwyr, y prif gantorion, yr arweinydd, &c. Yr oedd yn bresenol y coi'au canlynol:~ Enw. Dinorwic Arweinydd. Ellis Jones Waenfawr ..' .. .. O. Griffith (Eryr Eryri) Cwmglo Hehoboth .. Y Wyddfa .. Porthmadoc Cefn-y-waen Nant Padarn Rhostryfan Talsarn Cyfanswn John Morris John Roberts .. Eobert J. Griffith Wm. Owen John Jones Owen Hughes .. Owen Ellis (Eos Geiri) John Thomas .. Hugh Owen Bhif. 68 100 03 47 18 54 60 50 70 40 51 Erbyn tua 10-30, yr oedd y corau i gyd yn eu lle ; ond yn anffodus nid oedd y gwr parchedig a ethòlasid i fod yn gadeirydd yn bi'esenol; ac etholwyd yn ei le y Parch. D. 01iver, Llanberis, yr hwn, dan yr amgylchiad, a lanw- odd ei swydd yn ddoeth ac effeithiol. I ddechreu j cyfarfod, canwydy Don Gynulleidí'aol " Dusseldorf" gan y corau ynghyd, dan arweiniad y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllf); ac ar ol hyny, canwydy darnau canlyn- ol:—Cenwch i Dduw (Handel), gan gor^ Dinorwic; Dyrchefwch fry (Handel), gan gor Waenfawr ; Pa fodd y glanha (O. Alaw), gan gor Cwmglo, &c ; O byth ni phlygwn ni (Handel) gan gor Disgwylfa; (írcat Apollo (Webbe), gan gor Rehoboth ; Laughing Chorus (Root), gan gor y Wyddfa, ac ar ail alwad, canasant Yr Haf (Gwil. Gwent) ; Stone him to death (Mendelssohn), gan gor Porthinadoc; Yr Ystorm (J. D. Joncs), gan gor Cefnywaen; Y Bore (Arne & Jachson), gan gor Nant Padarn ; Yr Alarch (R. Stephen), gan gor Rhostryfan; Mai (J. Thomas), gan gör Talsarn; a Teilwng yw yr Oen (Handel), gan y corau ynghyd. Cymerwyd y gadair am 2 o'r gloch gan y Parch. J. Roberts (leuan Gwyttt'), yr hwn, ar ol anerchiad, a alw- odd ar y corau ynghyd i ganu Jabes. Oherwydd dioí'al- wch yn nghylch yr amser, nid da mewn un modd y canwyd yr hen Don ardderchog hon y tro cyntaf; can- wyd hi lawer yn well yr ail dro. Ar ol hyny canwyd y darnau canlynol:—Gwaredigaeth (J. D. Jones), gan gor y Wyddfa; Now Tramp (Bishop), gan gor Cefnywaen ; Ar don o flaen Gwyntoedd (Jos. Parry), gan gor Tal- sarn; Y Nos (Alaw Ddn), gan gor Nant Padarn; Yr Ymfudwr (Mendelssohn), gan gor Disgwylf'a ; The Mar- ket Chorus (Auber), gan gor Porthmadoc ; Machludiad yr Haul (J. Griffíths), gan gor Rhostryfan ; Y Rhuthr- gyrch (Alaw Ddu), gan gor Dinorwic; From Oberon (Stevens) gan gor Waenfawr; Y Gwanwyn (Muller), gan gor Rehoboth ; Y Clychau (Gwilym Gwent), gan gor Cwmglo ; Rhoes iddynt genllysg (Handel), gan y corau ynghyd wedi ymffurfíoyn ddau gor, dan arweiniad Ieuan Gwyllt. Annyddorol fyddai rhoddi beirniadaeth fanwl ar bob un o'r corau yn y llo hwn; ond çaniateir i ni aw- grymu ychydig o nodiadan. Yn y lle cyntaf, yr oedd yn ddyddorol iawn gweled y fath nifer o gantorion, a'r rhai hyny yn ieuainc iawn yn mron i gyd, wedi ymgynull. Pan yr oeddynt i gyd gyda'u gilydd, yr oedd yr olwg ar esgynlawr y cantorion yn brydferth ac addawol. Yr oedd yn hyfrydwch mawr eu clywed yn canu cystal. JS'id hawdd ydyw i neb ond y profiadol ffurfio dirnadaeth am y llafur oedd yn angenrheidiol i ddwyn y corau i ganu fel yr oeddynt; a bydd llawer o'r rhai a lafuriant yn fwyaf ffyddlon heb ond ychydig o dal, d'iolch, na chyd- nabyddiaeth, ondyrhyfrydwch a deimlant wrth wneutb- ur daioni. Carem grybwyll gair neu ddau gyda golwg ar y dyfodol. Un peth y carem ei ddweyd jn eglur a'i wasgu gyda phob dwysder ar rai o'r corau, ydyw, ar iddynt ymdrechu i leisio yn eglur a pherffaith. Yn niffyg hyn, yr oedd rhai o'r corau yn gostwng ton gyfan, os nad. ychwaneg, o ddechreu y darn i'w ddiwedd. Teg ydyw nodi, o'r ochr arall, fod rhai corau ereill yn canulieb os- twng na cbodi; acyn rhoddi arwyddion y gallasent ganu trwy y dydd felly. Dangosai hyn eu bod wedi arfer Heisio yn bur a naturiol. Peth aralì y carem ei nodi ydyw cyfartaliad a chydasiad y lleisiau. Yr oedd y rhsh fwyaf o'r corau yn ddiífygiol yn y naill neu y llall o r pethau hyn. Cryn bwnc ydyw iawn rcoleiddiad y llcis-