Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

om T BYD l'* UITH GYMEAEG TRA MOR TRA BRYTHON. YR IFORYDD. S5ÎH55 'ClF. 1.] RHAGFYR, 1841. [Pris 6c. CYNNWY&IAD. . TRAETHODAU. TfiAETHAWD AR WYBftDAETH .... 353 Golvgfa Ddychrynliyd, &c....... 361 Llvn Safaddan .........,...... 363 YMÔrMarw................... 364 Teulu y Pysgotwr.............. 366 Braslun Bywgraffiadol o Enwogion Cymru...................... 368 AMRYWIAETH. Mudiad Ysgadan................370 Yr Yniddygiad Gweddaiddf mewn Cymdeithas..................370 " Gorphenwyd !" ..............370 Nazareth...................... 371 Taflen milldiroedd Lloegr a Chymru 371 Atebion......................371 GoFYNlADAU .,................ 872 BARDDONIAETH. Cywydd y Daran ...,'........... 373 GalarGan...................373 HANESÎON CARTREPOL. Senedd Ymherodrawl » ........ 874 îywysog Cymru................374 CymdeithasGyrareigyddol Llundain 374 Cysegriad EglwysNewyddgerAber- 'ystwyth....................374 Öiheùyddiad ........'..........375 'ost, Williams, Jones..........375 Llong-ddrylliad a chadwedigaeth ryfeddol rhag boddi ..,.,.,... 375 CYLCHWYL IFORAIDD. Cyfrinfa Bymacb Sant, Uánfyrnach 376 cyfarfoiTtrimisol. Aberhonddu, Adran Absrhonddu 377 AGORIAD CYFRINFAOEDD. Llanfabon, Dosparth Pontaberpen- gam].....,.,„...............377 Rhiw-Syr-Dafydd, etto..........377 Arfbais y Seiri, Risca, Fynwy, etto 877 CYFARFODYDD I DDYFOD. Cyfrinf» Bronwydd, Llannewydà, Dosparth Caerfyrddin......."... 377 Cyfrinfa Glynafon, Dosparth Aber- afon .,,„».,,,...............377 HANESION TRAMOR. Ffraint, — Spain,—Algiers,—Aifft, —Hanoter,—Gwlad Groeg ...... 378 America......................379 GbNEDIOABT»AV, &C. 379