Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

%m§ YE IFOEYDD NEU, GYFRWNG GWYBODAETH GYFFBEDINOL I'B CYMBY, AM Y FLWYDDYN 1842. NAWDD Y CYFUNDEB IFORAIDD. OES Y BYD i'r iaith gymraeg. TRA MÔR TRA BRYTHON. LLYFR II. CAERFYRDDIN : ARGRAFFWYD, DROS Y CYFUNDEB IFORAIDD, GAN J. THOMAS, HEOL-Y-T-RIOR. 23#^______rfjBH^g,^^ (ÿr_^