Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

YE IFOBYDD, Rhif. 22.] HYDREF, 1842, [Cyf. II. FFÜRF-LYWODRAETH AC ADNODDAU YR YM- HERODRAETH BRYDEINAIDD. Mn. Iron,—Gan fod amrai o ddarllenwyr yr Iforydd yn chwenychu cael, er ys amscr bellach, y wybodaeth a roddir yn y Uinellau canlynol, hyderwyf y rhoddwch le iddynt yn eich rhifyn dyfodol. Yr eiddoch, Caerfi/rddin, D. W. Joshua. Ylt YmherodraethBrydeinaiddagyn- nwys deyrnas gyfunawl Prydain Fawr a'r Iwerddon, gan gau i mewn niferi o fan, neu ail ynysoedd, o amgylch ei moroedd, a threfedigaethau ac ymddu byniadau eraill, yn ngwahanawl ddos- parthion o'r byd, Y peth mwyaf hynod, yn nghyfansoddiad yr Ymherodraeth Brydeinaidd, yw y radd uchel o ryddid gwladol a chrefyddol y mae pob dos- barth o'i deiüaid yn fwynhau. Ni han» fodacaeth-fasnach ynunrhan o'r Llyw- odraeth Brydeinaidd; breinioldeb dyn- sodawl, â rhyddid i fyned a dychwelyd, sydd wedi eu sicrhau i bawb, heb un golygiad ar enedigaeth, gradd, iaith, Uiw, na chrefydd neb, Prydain, pan mewn poblogrwydd a chymeriad, a ragorai ar amrywiol gen- edlaethau, gan feddiannu gradd helaeth q gyfoeth a dylanwad gwleidiadawl, yr hyn a'i llëolai yn ben ar bawb. cenedl- aethau. Y dylanwad digynllun a'r gallu hwn yn hollol, a gymerodd ei gyfodiad mewn cytundeb flfuantus o ddigwydd- iadau flfafriol, rhai o naturiaethol, ac eraili o foesol nodweddiad, Y cyntaf o'r achosion naturiaethol mewn gwerth, yn ddiddadl, y w ei sefyll- fa ynysol, ar un waith a ymddiflPyna y wlad rhag rhuthriadau dvstrywgar, pa 37 rai mor fynych a Iwfrhaodd, ac a rwys- trodd amrywiol o amcaniongwladwriaeth- au y cyfandir, ac a flfurfiodd gyfleusderau er newidwriaeth parod â holl drefedig- aethau y byd gwareiddiedig, Yr ail o'r achosiou hyn, sydd i'w gael yn y ffrwythloudeb naturiol a hanfoda mewn rhan helaeth o'r Deyrnas Gyfunawl, a'r hinsawdd dymherus a fwynhëir ynddi, yr hyn sydd yn fiafriol i gynnyrch ym- borth angenrheidiol i boblogaeth liosog. Y trydydd achos yw y swm dirfawr o olud mŵnawl Lloegr a Chymru, nes addurno yr ymherodraeth â dygiad yn mlaen weithfäoedd i raddau mawr tu- hwnt i holl wledydd eraill y byd. Fel hyn, Prydain a addaswyd i fod yn sarle cenedl alluog a medrus mewn hwsmon- aeth, a llaw-weithyddiaeth; y rhai bob amser, yn ol natur pethau, sydd yn tueddu i ymgymyredd y fath nodwedd- iad, FFUBP Y LLYWODRAETH BRYDBINAIDD. Llywodraeth y Deyrnas Gyfunawl sydd gydunol â ffurf-lywodraeth, neu yn meddiannu flfurf-reolaidd, yn tnha un y mae iawnderau gwladol pob dos, parth yn cael eu cydnabod a'u rhwym- aw, Y fifurf-Iywodraeth sydd yn un unbenawl, yn yr hon y Penadur neu y Benadures a dderbynia urddas dan gyU