Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 21. Pris 3c, î GREAL. MEDI, 1853. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, tcc. Dysgwyl wrth Dduw................................. Ateb i'r gofyniad " Paham yr wyt ti yn Grist- ioti ...................................................... Gweledigaeth y Ddelw a'r Gareg ............... Rhwystrau llwyddiant crefyddol ............... Nodiadau ar Lyfrau .......................ẅ........ GoFYNIADAU.......................................... 207 193 > 195 ? 200 5 so4 ; 206 - BARDDONIAETH. Llinellau am y diweddar Mr. Samuel Ed- wards, Glynceiriog................................. 208 Y Daran ................................................ 209 Marwolaeth............................................. 209 Cynfigen............................................... 209 Brawdgarwch.......................................... 209 Englyn i'r ddaeargryn yn Chwefror, 1671...... 209 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Capel Waenfawr....................................... 210 Licswm................................................... 311 Blrmingham............................................. 211 Felinganol................................................ 211 Helygen................................................... 311 Cyfarfod Trimisol Morganwg..................... 212 Cyfarfod Misol Poniaberbargod, Mynwy...... 212 Symudiad gweinidog................................. 212 Bestddiadad,— Ebeneser, Dyfed..............................y....... 212 Penyparc................................................ 212 Salem, Meidrym....................................... 212 Birmingham............................................. 212 Moelfre................................................... 213 Caersalem, Dowlais ................................. 213 Felinganol................................................ 213 Gefailrhyd................................................ 213 Hanesion Gwladol,— Y Senedd................................................ 213 Dienyddladau.......................................... 214 Rwsia a Twrci.......................................... 214 China...................................................... 214 Cartrefol................................................ 215 Marwgoffa 215 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYRi AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.