Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 111. T GBEAL. MAWRTH, 1861. " CANYS Uì AILWH Nl DDiM ŸN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIQHEBD."-PAOL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Ymchwiliad i gyfreithlondeb bedydd babanod 49 Sylwedd pregeth..............................,...........55 Perthynas Duw â'r ser ac â dynion................ 58 ÍDETHOLION AC EGLURIADAU YSGRYTH- YROL. Y cyfiawn fel y balmwydden ......................„ 63 Aredig yn y Dwyrain „..„...........................63 Gweddi y rhagrithiwr.................................64 I Llusern y gwirionedd .................................64 Pechod parod i'n hamgylchu........................64 Duwioldeb parhaus....................................64 Elfenau trueni ..........................................64 ÂDOLYGIAD Y WASG. Coleg y Darllenydd „..„......--------„„„..„.„.... 64 BARDDONIAETH, Er cof am Miss Mary Ann Elias, wyres yr Hybarch Elias o Fôn.............................. 65 Englyu i'r lloer..........................................65 Englyn ar gadeiriad Emlyn ...............,........65 HANESION CREFYDDOL A GẂLADOL. HANJSSION CaEFTDBOl,--- Pencarneddi „...........................................66 Cyfarfod daufisol Fflint............„.....„.„......66 Rhiwabon .*............................~................66 Cwrdd misol cylch Merthyr......„....................67 Elim, Pendaren.................................'•........67 Rhuthyn...................................................67 Soar, Witton Park..................„..........*........67 Ymweliad y Parch. C. H. Spurgeou â Gogledd Lloegr......................................,............66 Cyfarfod chwarterol yr Hen Gymmanfa .........68 Cwrdd chwarter Morganwg........................... 68 BEDYDBrADAU,— Bethabara.................................................68 Pontsenni.................................■.....•••••....... 68 Ystrad» ger Pontypridd...................,.......... Glynceiriog................................................68 Talybont...................................................69 Llanddulas................................................69 Mabwgoffa,— Ellinor Jones, Mlnffordd, Dinorwig.............. 69 John Hughes, Dinbych..............................70 Mary Brown.............................................71 Griffith EIlis..............................................71 Hannah Evans, Witton Park.......„„............. 71 F.RIODASAÎI................................................ 71 Y Gokgx Genadoiì,— ..... Haiti „.....„.........„..„..,.......,.„.......«.-..«..„ 71 Iamaica ................................................... 71 Tiriad Cenadon newyddion ynlndia...............71 Llef o Affriea............................................. 71 Hanesion GWI.ABOL,— Cwymp Gaeta............................................. 71 Hungari ...................................................72 Rwsia......................................................12 Hanesion Cabtrefol,— Agoriad y Senedd, ac araeth y Frenines ...„.;.. 72 Y Llywodraeth ac Ysgrif y Diwygiad ............72 Y fydäin yn Chína................___................... 72 Ysgrifau Diwygiadoì ................................. 72 Claddedjgaeth Ymneillduwyr........................72 Y Dreth Eglwys..........................................72 Cynnadledd aruthrol o ddiddymwyr y Dréth Eglwys..,,....................,„........................72 MANroìî ,„,.....................,.......................„ 72 llllllll LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DfiOS Y DIRPRWYWYR.