Symud i'r prif gynnwys

Pris 3c. Y GREAL. EBRILL, 1862. "CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Trioedd y Beibl.......................................... 73 Briwsion oddiar fwrdd y Gweinidog............... 75 Bwrdd y Weinidogaeth .............................. 77 R. Prichard a bedydd y Testament Newydd... 81 Adoiygiad y W'asg,— Bedyddiad Lydia a'i Theulu........................84 Caneuon Min y Ffordd.................................86 BARDDONIAETH. Pryddest—Golygfaar Wastadedd Dura .........87 O na liawn i yn ddyn .................................88 Englyn i'rWasg..........................................88 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddoi.,— Cynnadledd Meitbyr....................................89 Cyfarfod Trimisol Rhuthyn...........................91 Athrofa y Gogledd.—Y Llyfrgell..................92 Dinhych ...................................................93 Bagillt ......................................................93 Gareg fawr......................................,.........94 Birkenhead................................................94 Cwrdd Chwarterol Dosbarth Deheuol Cymman- fa Dinbycb, Fflint, a Meirion.....................94 Bedyddiadau,— Llanfairtalhaiarn.......................................95 Ebeneser, Fron..........................................95 Cefnbychan................................................95 Great Crosshall St., Lerpwl................'...........95 Priodasau. Oä Marwgopfa,— Mr. Roger Evans, Lamb's Manion , Llundain 95 || ...........96 LLANGOLLEN: jj ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS