Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 129. Pris 3c. Y GREAL. M^DI, 1862. CAMYS Nì allwn ni ddim yn erbí gwirionedd, ond dros Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Afhrawiaeth yr efengyl a'i hordinhadau ......Jwjj Pregeth ................................................... \9S Y gwr goludog a Lazarus...........................*<" Nodiadau coffadwriaethol...........................204 Trysorfa y coffadwriaeth ...........................206 Adolygiad y Waso,— Y Bedyddwyr Cymreig ..............................210 GOFYNIADAU AC AlEBION ........................ 210 BARDDONIAETH. Swper yr Arglwydd....................................21 Adolygiad ar fy Uyfr casglu........................2 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. HANESIOS CrEFYDDOI.,--- Cwrdd Chwarter dosbarth isaf swydd Gaerfyr- ddin.....................................»................2 Mount Vemon st, Lerpwl ........................2 Acstyn ...................................................2 Penygelli ................................................ 2 Cyfarfod Chwarterol y Bedyddwyr yn Mor- ganwg...................................................2 Llanfaircaereinion ...................-................l Seion, Llanfair, Môn .............«»■...............2 Mynegiad y Coffadwriaeth ........................215 Athrofay Gogledd ....................................215 Celn raawr................................................216 Bedyddiadau,— Cwmbenlan .........................■....................216 Seion, Rhydwen.......................................216 Llangernyw .............................................216 Rhyl ......................................................216 Abertyllery, Mynwy .................................216 Llanfaiicaeicinion.................................... 216 Glanwydden .............................................216 Seion, Brynmawr.....................................216 Cefn mawr................................................216 Dolywern, Glynceiriog ..............................216 Pk.ioda.sau .............................................216 y gongl genadoi,,— Delhi ......................................................216 Foonah ...................................................217 Morlaix...................................................217 Y LlOFFYN fiwiADYDDOL,— Y Senedd ................................................218 Itali.. 218 America...................................................21í Portugal...................................................218 China......................................................218 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLlAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.