Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 137. Pris 3c. Y GEEAL. MAI, 1863. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM ŸN ERBYN Y BWIRIONEDD, OND DROS Y GWIBIONEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. !i!!-iLi ii TRAETHODAU, &c. Traethawd ar gynnydd Pabyddiaeth, &c ...... 97 Bywgraffiad Mr. George Palmer, Amlwch ... 103 Hunanddiwylliant .................................... J06 Adgofion am Mrs. Jane Roberts, Dolywern ... 104 Adolyoiad y Wasg,— Llawlyfr Duwinyddiaeth Ddadguddiedîg...... 108 GOFYNIADAU AC ATEBION 109 BARDDONIAETH. Y Messîah, Nicodemus, a'r wraigo Samaria.. 110 Gwel dy gartref .......................................111 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LfcOFFYN CENADOI,— Ceylon......................................................112 Colombo................................................... 112 Monghyr ................................................112 Y cyfarfodydd blynyddol ...........................112 Hanesion Cyfarfodydd,— Bethel, Glynnedd ....................................113 Pontlotyn, Rhymni.................................... 113 Cenadaeth Gartrefol Cymmanfa Dinbych......113 Myriegydd y Gofíadwriaeth ........................113 Cwrdd Daufisol Fflint.................................114 Cymmanfa Lerpwl a Birlcenhead.................. 115 Manchester ............................................. 115 Bedyddiadau,— Llansilin...................................................115 Cwmbelan................................................ 115 Glanwydden.............................................115 Phiodasau............................................. 115 Marwgoffa,— Mrs. Howells, Cefn bycban ........................115 John Wiliiams, Llangollen........................117 Mrs, E. Jones, Gro, Llangernyw.................. 117 Mrs. Ellin Edward3, Llangernyw............... 118 Mr. John Edwards, Dinbych .....................118 Mrs. A. Hughes, Pisga..............................118 Elinor Williams, Caecefnau, Glanwydden ... 118 David Jones, Llanuwchllyn........................U9 Lettis Hughes...............,.......................... 119 David Edwards, Llanfaircaereinion............ 119 Y LlOFFYN GWIADYDDOI,— Cau y tafarndai ar y Sabbath .....................119 Marwolaeth yr Ysgrifenydd Rhyfel ............120 America..........,........................................ 120 Poland...................................................121 Itali.........................................................121 Groeg.................................►...................121