Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 138. Pris 3c. T GREAL. MEHEFIN, 1863. "GANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y IÌWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Blagur Myfyrdod.......................................123 Hunanddiwylliant .................................... 127 Duw yn Hefaru wrth y bŷd ........................181 Telwch eich dyledion.................................134 Adolygiad y Wasg,— Llyfrgell Bunyan.......................................135 BARDDONIAETH. "Pelly y carodd Duw y byd" .....................137 Yr haul yn Gìbeon....................................137 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LtOHFYN CENADOL,— Cyllid y Gymdeithas .................................138 Mudiadau y Cenadon.................................138 India ......................................................138 Ceylon......................................................138 China......................................................189 Trinidad...................................................139 Bahamas ................................................139 Hanesion Cyíarfodydd,— Cwrdd Chwarterol Môn..............................139 Rhosllanerchrugog....................................139 Llangollen................................................ 140 Cwmsymlog.............................................140 Llanelian ................................................140 Mynegyddy Drysorfa.................................140 Bedyddiadau,— Llansilin..................................................141 Great Cross Hall street, Lerpwl ..................141 Roewen ger Talybont................................. 141 Tabo/, Brynmawr....................................141 Mahwgoffa,— Robert Roberts, Rhuthyn...........................141 Richard Williams ....................................142 Mr. Evan Parry, Dolfawr, Llangollen .........142 Mrs. Margaret Owen, Shop, Talybont .........143 Y LLOFFYN GWLADYDDOL,— Y Senedd ................................................ 144 America...................................................145 Poland................................................... 145 Prwsia...................................................145 Groeg......................................................146 Yr Anglo-Sacson.......................................146 Rhodes...................................................146 Llofruddiaeth yn Lerpwl gan Gymro............146 Amhywiaethatj,— Athrofa y Gogledd ..... 146 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLJAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.