Symud i'r prif gynnwys

Y OEEAL. GORPHENAF, 1866. MYFYRDOD A CHYNNYDD. ANNERCHIAD I FYFYRWYR ATHROFA PONTYPWL, MAI 22ain, 1866. ©an s $ai cf). dSban ©îjomass, OTasnetogöIi. " Myfyria ar y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros; fel y byddo dy gynnydd yn eglur i bawb."—1 Tim. iv. 15. Fy anwyl frodye, ietjainc, a chydlaftjrwyb, yn ye Arglwydd,— Mae yn disgyn arnaf fì y flwyddyn hon i roddi i chwi annerchiad o barthed eich djdedswyddau fel myfyrwyr, yr hyn a wneir genyf, nid fel un yn honi fel myfyrwyr, ac nid fel pe byddeeh eisioes yn weinidogion sefydlog ar wahanol eglwysi dan eich gofal. Mae yn ddigon tebyg, pan fyddwch j-n sefydlu felly, y bydd i ryw frawd o ddoethineb addfed, a phrofiad helaeth, roddi i chwi gynghorion priodol gyda golwg ar eich dyledswyddau fel gweinidogion. Ni a gymmerwn y cyfle hwn, ynte, i gyfyngu ein sj-lwadau yn fwyaf neillduol at eich dyledswyddau fel myfyrwyr. Pan gofìom am gyfansoddiad a deddfau rhagorol y sefydliad yn mha un yr ydych yn myfyrio, a bod eich hj-mddj-giadau fel myfyrwyr yn gyfrifol i bwyllgor teuluaidd, cyfansoddedig o gyfeillion calon y sefydliad, a charwyr gwresog eich llwyddiant a'cli lles chwithau; ond yn neillduol, pan gofiom eich bod yn myfyrio dan arweiniad medrus ac effeithiol dau athraw mor alluog a diflino, yr ydym yn ei theimlo yn anhawdd i feddwl am ddim sydd o duedd i'ch llesoli, nad ydych, trwy y naill neu y llall o'r pethau uchod, wedi meddwl eich hunain am dano o'r blaen. Ond o'r tu arall, pan gofiom am y Uu o syniadau ac arferion meddyliol o'r pwys mwyaf i chwi, fel yn ffurfio eich cymmeriadau fel nij-fyrwj-r, ac yn cynnwys elfenau eich lhvyddiant, neu eich methiant fel gweinidogion, y rhai na allant byth ddyfod dan lj-wodraethiad y rheolau mwyaf manwl a phriodol, ac a fodolant yn annibynol ar ofal tyneraf, a phryder mwyaf difrifol yr athraw perffeithiaf yn y byd, dichon ei fod yn briodol ynom ni, ac y byddai yn ddoeth ynoch chwithau i roddi jrchydig sylw i rai o'r pethau hyn. Gan nad beth all fod eich manteision oddi allan, mae dyben eich anfoniad a'ch arpsiad yma yn ymddibynu ar yr hyn sydd oddi fewn. Nid oes na choleg nac athrawon a all wnej-d djiiion o honoch chwi, os boddlonwch chwi eich hunain i afradloni eich breintiau, a gwastraffu eich hamser jrn ofer a diles. Os ydych chwi yn penderfynu meddiannu, rhaid i cM gyda llaw, benderfynu casglu. Os ydych jti penderfýnu rhagllaw i fod j-n rhj-w beth, rhaid i chwi benderfynu hefyd i wneyd eich hunain y rhyw beth hwnw. Cofiwch bob amser fod mwy yn ymddibjiiu ar y dj-sgj-bl nag a âll byth fod ar j-r athraw. Ni a "garem, anwyl gj-feillion, 'ddweyd rhywbeth a argraffo yn ddwys ar eich meddyliau werthfawrogrwydd y manteision sydd yn awr yn eich meddiant, ac mai eich djdedswydd arbenigol yw gosod holl alluoedd eich heneidiau ar waith i ddiwyd a dyfal ddefnyddio y manteision hjm. Bydded i chwi fljmyddoedd lawer i'w treulío a'u mwynhau, fel cydlafurwyr Duw er lles dynion, wedi dj'fod allan o'r athrofa. Ond mae o bwys mawr i chwi gofìo fod y tair neu bedair blynedd a dreul- iwch yma i ddylanwadu yn nerthol arnoch hyd flynyddoedd a misoedd olaf eich gyrfa ddaearol. Yr ydych yn y farchnad, ac wedi derbj-n y talentau—arian eich Harglwydd; ond y mae llawer wedi cael talentau nad 5'dynt bj-th i gael y "Dawas" gan eu Harglwydd, oblegyd y defnydd a wnaethant o'honynt. Mae cael y talentatl yn galw arnoch yn uchel i'w hiawn ddefnyddio ; ac er eich annog a'ch cefnogi i hyny, cofiwch am lawer fu yn troi yn yr un cyflwr a chwithau, sydd wedi ennill dwy dalent o'r pedair sydd ganddynt, at y ddwv a dderbyniasant ar y cyntaf. Nid yw pawb yn 20