Symud i'r prif gynnwys

li; ■:■ Y GREAL. TACHWEDD, 1867. "CANYS Nl ALLWH Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Annerchiad a draddodwyd i Fyfyrwyr Ath- rofa y Bedyddwyr yn Llangollen............241 Gwely y pêrlysiau....................................246 Elfenau dedwyddwch ..............................247 Rhagoriaeth y Grefydd a'r Eglwys Grist- ionogol ar yr Hen Oruchwyliaeth .........249 Balchder ................................................252 Môr Galilea a'i amgylchoedd ..................254. GOHEBIAETH,— Eglwysi Asia..........................................257 260 261 261 261 ,261 .261 BARDDONIAETH. Coffedwriaeth am Mr. J. Rowiands, Mas- nachydd Glo, HwhTordd........................257 GairDuw......... HANESION CBEFTDDOL A GWLADOL. Mabwgoita,— WilUam Grifflths, Ty'nymynydd, Glynceir- iog ...................................................... Adomghad t Mis,— Y Panic Ffeniaidd........................... YCynhauaf..................................., Ein Seneddwyr gartref..................... Y rhyfelgyrch Abysinaîdd..........„,., Bhufain.....................■.................., 262 ,263 ,263 ,264 .264 Amrywiaethau,— HANESIOW CYFABEODTDD,— Undeb Bedyddwyr Prydair Fawr a'r Iwerddon............................................. Salem, Caerdydd .................................... Bedyddiadau,— Bhuddlan....................................... Caersalem, Dowlais........................ Bethel, Glynnedd........................... Seion, Ceíh mawr.......................... Y Parch. J. G. Owen, D.D., Caerdydd., MANION............................................ , 264 264 ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS y DIEPRWYWYR.