Symud i'r prif gynnwys

Rhif 218. ■<'\ . ■■-','■:- ;. <VM*J\ . lî .•" " .V'.W\ ,\, .( .-. . ' . ' '< . I .'.\ . lítlijiui ./.j^Líirarf " PRIS 3c. '•'■•■-'. iit > ' ■ . T ■: i>:K'II!.'.1ì . ■'"'- /ÍO '..:;■::,';/•./-•- ■■ i I ■ >- iìl. •■:; :':•'< ü..:T ;''• -V ' JLI/ 1 i f i . . '''^7 ; 'flljP • - .'. .v;, . . : ' .Ü ... '.!•■. .•■'.. ■ • • • CHWEFRÖR, 1870. I • !* •*■■• • ■• . i' ; •'/ • // «rîj.iloiu- i. . «•,'/. ; ■! .. • : ■ ■■<■'■-.: ; 'i' •• •' .1 . i : 'r'i'..:,,;•'. "Ji.-:'. ; .1 . "OANYI (fl ALLWN Nl DOIM ÍN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.'-PAUL, ::■:: . . Y CYNNWYSIAD, TRAETHODAU, ftc. Ÿr Araeth Agoriadol yn nghyfarfod Undeb y Bedyddwyr Cymreig, yn Llanelli, Awst '24ain, 1869. Gari Dr. Pricbard ...............25 Hanes dechreuad achos y Bedyddwyr Cym- reig yli Leif>ẃl. . Gan W. G. Jones .........2> Saflö bedydd yn y Tostament Nèwydd. Gari . y Parch. E. Jonus.................................31 ! GOITEBIAÍTH,— Cadwedigaeth babanod.........„...................35 Ffeithiau hanesyddol y Farch. R. Jones......36 Adolygiad * Wabö,— Geiriadnr Oymreig Cymraeg..................... 38 Blodau Arfon............................;................39 Llawlyfr y Bedyŵdwrr Cymreig ..;...„.......40 BARDDONIAETH. Cyflafan plant Bethíehem. Gan T. C. James 41 Yr iaith Gymraeg. Gan Myfyr Wya.........41 Gladsfcont'. Gan Goronwy Ddu o Geredigion 41 Ädgolion oes. Gan B. H. Owen......~.........41 Galareb ar ol yr Hybarch J. Griffiths, Lian- dudno............................,.....................42" HANESION CRËFYDDOL A GWLADOL. Y Gohol Gbhadol,— Y Genadaeth Wyddelig ......................... 43 HilTBSIOW CtfabfodÿdB,— Cyfarfod Cbwartorol Môn........................... 43 Aü agoriad Bulah, Dowlais........................44 Sant Bride, bro Morganwg........................ 44 Crocsyswallt.............................................44 Bbdtdííiadau,— Caorsalem, Dowlais.....................>.,............45 Tongwynlaa............................................. 40 Llandücllio............................-<«................ 46 Glynceiriog .:.....................................~..~ 45 Heel y Castoll, Llangollen ......................... 45 PEIOTJASAtf Mabwooíía,- 45 Margaret Jones, Fonrhípin *.....«..;...~. Adoltgiad t ÎIis,— Etholiad Meirionydd.............,...................45 Addysg...................................................46 Eglwys Esgobyddol íamaica ... „......„.......47 AMBTWlAMHHtf,— Traethawd ar Annghyssylltiad Orefydd a'r llywodraeth ................_...._.................. 47 Dr. Jíitto'B Hlastrated Family Bible......... 47 Casgliadau tnag at y Gym. Gyneitbiadol ... 43 Ystadegau y Bedyddwyr...........................48 Mamioh................................................... 48