Symud i'r prif gynnwys

Rhif 221. Pris 3c. Y GEEAL. MAI, 1870. 'CANYS Hì ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y BWIRIONEDD, OND DR08 Y 6WIRI0NEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Cadwedisraeth babanod. Gan y Parch. W. Jones, Tongwynlas .............................. 97 Ni bydd nosyno. Gan G. 0.....................100 Pregeth ar Phil. ii. 5—8. Gan D. G. Clwyd 103 Cofiant y diweddar Barch. J. Kelly. Gan y Parch. E. Jones, Rhuthyn..................106 Gwaddod y cwpan...................„...............112 BARDDONIAETH. Abraham................................................118 Duw, cariad yw. Gan Owen Dinorwic...... 114 Rheda'n mlaen. Gan T. Caradog James... 114 Y gwenieithwr. Gan Myfyr Wyn............114 Wrth adael bedd y Parch. Robert Roberts, * Plasynmonwm. GanD. Evan8 ............,114 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gokol Gewadoi.,— Newyddion tramor ...».................„,...~...I115 HàWESIOlf Ctj'Aeíodydd;— Cyfarfod Chwarterol Arfon .....................115 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Lerpwl a Birkenhead.......................................... 1 n> Bedîddiadau,— Caersalem, Dowlais.................................116 Seion, Llanelli...........-..............................116 Bwyddffynnon..........................................116 Helygen ................................................116 Rhuddlan.................................~.............116 Fenybryn, Llangollen..............................116 PBIOnASAC............................................. 116 Adoi.toiad r Mis,— Y Senedd;...................................^.........116 Mesur claddu ymneillduol........................117 Mesur tir addoldai ac ysgolion ...............117 Addysg genedlaethol............................., 118 AMBYWIAETHHtT,— Cyfansoddiad a Rhoolau Cymmanfa y Bed- yddwyr yn siroedd Dinbych, JPflint, a Meirionydd.....................................„... 118 Mahioit................................................. 119 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARORAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WlLLIAMfi, DROS Y DIRPRWYWYR.