Symud i'r prif gynnwys

Rhif 237. Pris 3c. Y GREAL. MEDI, 1871. CANYS Nl ALLWN Ni DDIM YN ERBYN Y BWIRIONEDD, OND DROS Y GWIR10NEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRÁETHODAU, &C. Grát fel esiaítrpl. Gan y Parch. Dí Davies 193 Ncdiadau Amerìcanaidci. Gan D. T. D ... J85 Sylwadau ar v diweddar Hue-h Jones, Rhuthyn. Öan J. Simon ......7..............-m Ypwj'sigrwyrtd o eii.sdiaeth ysgrythyrol. Gan y Pareh. J. Jor.es.......................... 205 Adoltgiad t Wasg,— Pregeth ar loan Fedyddiwr ,................. 208 Honiadau Gweinidogion yr Eglwvs Wadd- oledig.................................................;. 209 Mynegrys Dirwestol, &c........................... 209 .... BARDDONfAETH. Llirmellau coffadwriaethol am John Erans, """' &c. Gan Rhuddíryn-........................... 209 Pedr jm cerddod ar y môr. Gan T. Oarad- og Jarnes............................................. 209 Oes dyn. Gaa GLan Pa4arn..................... 209 HANESÌON CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoîrGi, GesaÌoIij— Yrlwerddon ......,................................... 210 Ffrainc..........................................„....... 210 Norẅay...................................................210 India...................................................... 210 China......................................................210 Ha.\-esioît Cteabfodtbd,— jf Orfanodydd hiynyddol Cymdeithas Adeü- "adu ac'ündeb Bedyddẁyr Cyraru.........210' BÉDYÄDIABAtíj— "" " Caersalem, Dowlais.................................213 GiTfach, ger Bangor.:.:.".;......................... 2T3r Fetinfoeì ................................................213 Mabẁgofìîa,^-- William Thomas Edwards, Dowîais ......... Ẅ3È Y Parch.Edward Humphreys, Steuben, ... 214 • AdöltgiadtMis,~ -''"•' T f; "'' Y Senedd ..!.„,.......„.,....^................„.......215 Y dádgyssylitiad ...............„....'...........:...- 216 Ystrilie'...... .....:.......•....:...........................216 Yr ýstorm.............ẃ.à.ii..í»..................... 216 Y cholera..................................,„».........21« •*-•.....-'—'- • LlrANG^LËEN: .—*.........". _ *. ÄJIGRAẂẀYD ŶN ARGRAFFDY Y SEDYDDWlR,jGAE%lẄLAM WÌLLIAMS, DROS .-•"*.. :*•*-■ .. YDíÄPRWYWYR.. s i V-W *T-