Symud i'r prif gynnwys

Rhif 239. Pris 3c. T GEEAL. TACHWEDD, 1871. Hî# N! AUWN Hl DDIM YM ERBYN Y GWIRIÖNEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. ;' Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Orist fel esiampl. Gan y Parch. D, Dayies. 241 Gwráig Lot. Gan y Parch. G. James ......243 Byîwacì í ' s dai Hugh, Jones, Rhuthyn. Gan John Simon.................245 Nodiadau Americanaidd, Gan D, T. D ,., 250 Gwely y pêrlysiau. Gan R, R. W ............253 Rhagoriaethau y Beibl. Gan Darid R, Grlffith................................................ 25á BARDDONIAETH. Symmudiad Enoch. Gan Caradog James. 256 yramsercymmeradwy. Gan Dyfri Myrddin 250 Y ddeilen gwyrnpedig. Gan Hywel Oernyw. 256 Emyn i'w ganu ar' Sabbath cymmundeb. Gau D. Glan Oonway ...............,...........257 Elusen. Gan Glan Padarn..................... 257 Y Gwaredwr, Gan leuart Dwyfach.........257 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL.' Y Gonsü Gehadod,— Cyfarfod Nortîaampton ,„,„.»„......„„„„,„ 257 HaSESIOS CtSABFODTDD,—• Cyfarfod Chwarterol Arfon .... Oyfarfod Chwarterol MGn ... ..;. Ordeinio Cenadwr yn Nowlais . Soar, Llaníäirtalhaiarn ..„„'.„, BeDCTDIADAF,— Libanus, Coed-duon ..„,........„. ,259 258 ,259 ,259 259 Mabwgoita,— Jane Jones. Brynefailisaf, Dolbenniaen ... 259 Mr. Richard Da'yies, Tŷ Llwyd...........,.....260 Adoiygiad s Mis,— Ein Seneddwyr yn ymgynghori ...,........... 282 Cynnadleddau.................,.....,.................262 Masnaeh a sefyll allan.............................. 263 Ohicago.........................................,„..., 263 Amexwiaethatt,— - .'.".,. Adfywiad Crefyddol............,„.,............... 264 Yr eglwys â!r wladwriaetb ..,,................. 26é .'iì.ì !; LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BJSDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIÄPRWYWYR.