Symud i'r prif gynnwys

Y GREAL. MEDI, 1872. "CANYS Nt ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.M-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Addoliad. Gan y Parch. J. A. Morris ......193 Addysg. Gan y Pareh. J. Pickering.........199 Crist fël esiampl. Gan y Parch. D. Davies 201 Mrs. Evans, Rhyl. Gan y Parch. I. Jones. 203 BARDDONIAETH. Hen Farwnad. Coffadwriaeth am y Parch, John Evans, Llanwydden. Gan Gwilym Cystenyn .............................................20Ö Llinnellau coffadwriaethol am Mrs. S. Parry, Llanidloes. Gan lolo G. Hafren.. 207 Rhagluniaeth. Gan Islyn.........„..............207 Yr ysgol Sabbathol. Gan E. Thomas ......207 Pel yn enw Iesu. Gan A. G. Maelor.........207 Eisteddfod Cefn mawr. Gan J. Thomas ... 207 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gosfii. Genadoi,,— Assam ...................................................268 Bombay............................................... Cameroons, Affrica .............................. India......................................................208 Llydaw .....___........................................208 Cyfrif o'r arian a dderbyniwyd gan Drys- oryddCymmaiifaDinbych, &c...............208 CyfrifoB arianol Cymmanfa Dinbych, &c... 209 Hastesioît Cyíaeîodtdd,— Undeb Bedyddwyr Cymru........................ 209 Llangyndeyrn.......................,..................210 Gamdolbenmaen ...........,........................211 BEDYDDL4.Di.tV— Corwen...................................................211 Pontrhydfendigaid.................................211 Rhoshirwaen, Lleyn.................................211 Mabwgoffa,— Mrs. Williams, Corwen...........................211 Mrs. Dr. Owen, Caerdydd........................2?2 Mrs. Eynon. Dowlais.............................. 212 Mr. John Williams, Coedpoeth..................212 Y Parch. D. Roberts, Trosnant..,,..,,........„ 213 ADotraiAD r Mis,— Y diweddar Senedd-dymhor..,.,................214 Undob Bedyddwyr Cymru........................214 Iwerddon................................................216 Dr. Livingstone.......................................215 :i;!ii::ii